Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gmina Kęty dziękowała za tegoroczne plony w Witkowicach

Tegoroczne gminne Święto Plonów, które odbyło się w Witkowicach 25 sierpnia, zgromadziło tłumy gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, Gminy Kęty i Powiatu Oświęcimskiego, radnych gminnych i powiatowych, reprezentacji gminnych organizacji, w tym m.in. Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kęty, organizacji senioralnych, dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych, sołtysów gminnych sołectw, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych i stowarzyszeń.

Obchody rozpoczęła Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony w kościele św. Michała Archanioła w Witkowicach, podczas której proboszcz ks. Stanisław Lipowski pobłogosławił i poświęcił przyniesiony do świątyni wieniec dożynkowy i upieczone z mąki z tegorocznych zbóż bochenki chleba. Po Mszy korowód dożynkowy z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Witkowice na czele przemaszerował pod remizę strażacką, gdzie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości.

Odśpiewano hymn państwowy. Wszystkich rolników i gospodarzy gminnego Święta Plonów oraz przybyłych na uroczystość gości i mieszkańców Witkowic powitał Antoni Kawończyk.

Z rolniczego trudu rodzi się chleb – dar opatrzności Bożej i podstawowy produkt naszego życia – mówił prowadzący, podkreślając wagę wydarzenia i witając gospodarzy gminnego Święta Plonów burmistrza Krzysztofa Jana Klęczara wraz z małżonką Anetą.

Obrzęd dożynkowy rozpoczął zespół „Witkowianie”, wykonując pieśni, wśród których, jak co roku, przygotowano specjalną przyśpiewkę. Następnie gospodarze tegorocznych dożynek otrzymali z rąk pań i panów KGW wieniec dożynkowy – symbolizujący dary ziemi i urodzaj oraz chleb – owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Symboliczny bochenek trafił także do rąk sołtysa Witkowic Mariana Zaręby oraz proboszcza witkowickiej parafii ks. Stanisława Lipowskiego.  

– Wraz z moją małżonką z wielkim zaszczytem przyjęliśmy rolę gospodarzy Gminnych Dożynek. Przyjęliśmy ją z wielką dumą, ale także z wielką pokorą. Mamy bowiem świadomość, że w naszej gminie, tu na tej ziemi jest wielu gospodarzy godniejszych, większych, by tą zaszczytną rolę pełnić – podkreślił burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar.

– Przed Wami drodzy Gospodarze chylimy dziś czoła i Wam Rolnicy dziękujemy. Za trud Waszej pracy, za wspaniałe plony, za to, że na naszych polskich stołach nie brakuje chleba – zaznaczył, a odwołując się do słów ks. proboszcza, które padły podczas Mszy św. dożynkowej, stwierdził, że słowa te uświadamiają, jak ciężką pracę wykonują rolnicy, i jak niewiele od nich zależy. – Tym bardziej cieszy fakt, że nasze tereny, naszą gminę szczęśliwie omijają kataklizmy. Niech Bóg błogosławi i niech nadal tak będzie – dodał.

O ile piękna, dająca urodzaj pogoda, jest dziełem, jest cudem Pana Boga, tak cudem rąk ludzkich jest ten przepiękny wieniec. Ten piękny wieniec, za który dziękuję gospodyniom, dziękuję za trud jego przygotowania i myślę, że wszyscy tu obecni jesteśmy dumni, że tak wspaniałe dzieło sztuki symbolizuje udane plony w naszej gminie w tym roku – zaznaczył, zwracając uwagę także, że efekt ciężkiej pracy i dobre zbiory są wtedy, gdy panuje wspólnota i zgoda.

Życząc rolnikom jak największej satysfakcji z wykonywanej pracy i godziwej za nią zapłaty, dziękując za rolniczy trud, złożył podziękowania organizatorom oraz wszystkim przybyłym na uroczystość. Podziękował także gospodyniom i gospodarzom za piękną przyśpiewkę, której tekst publikujemy poniżej.

Życzenia i podziękowania skierowali także w stronę rolników, gospodarzy i organizatorów starosta oświęcimski Marcin Niedziela, senator RP Andrzej Pająk, poseł na Sejm RP Dorota Niedziela, poseł na Sejm RP Marek Polak, prezes Honorowy Rejonowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej Edward Korczyk. List skierowany do wszystkich rolników od prezes KRUS-u Aleksandry Hadzik odczytał Dariusz Gawęda.

Na scenie gościnnie wystąpił Zespół „Małe Cisy” działający przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu w taneczno-muzycznym programie. Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach w swym programie artystycznym dziękowała rolnikom za zebrane plony, za czas wysiłku i ciężkiej pracy.

Tradycyjnie gospodarze dożynek rozkroili otrzymany chleb i dzielili się nim z przybyłymi na uroczystość. Gospodynie częstowały domowymi wypiekami, można też było skosztować pyszności kulinarnych przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń. Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce.

Dożynkowe świętowanie zakończyła zabawa do białego rana z zespołem Level.

Organizatorami gminnego Święta Plonów byli: Gmina Kęty, KGW Witkowice, Sołtys Witkowic wraz z Radą Sołecką, OSP Witkowice.

Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach pragnie serdecznie podziękować sponsorom tegorocznych Dożynek Gminnych w Witkowicach, bez których ta uroczystość nie miałaby miejsca:

Darczyńcy wydarzenia to:

Gospodarze Dożynek – Krzysztof Jan i Aneta Klęczar
Ksiądz Proboszcz Stanisław Lipowski
Firma AUTOKONTENER” – Barbara, Tadeusz Wróbel – Karolina, Michał Palka
Firma „WITMET” – Władysław Fik i Eugeniusz Zawadzki
„ICE-MASTRY” – Maria, Stanisław Ziębińscy
Firma „AKSAM” – Adam Klęczar
Spółdzielnia „SKIBA” Roman Olejarz
Piekarnia-Zbigniew Sajdak
SPU „KĘT-ROL” – Waldemar Pieczara
PSB-Gabryś-Sikora” Jacek Sikora i Paweł Gabryś
„WIL-DROB” – Kazimiera Mosler
„HANS-TRANS” – Kazimierz Hankus
„EUROSPAW” – Stanisław Kasperek
Sklep Delfin – Bożena, Mariusz Piecha
producenci kołpaków Firma „Góreccy”
Ziel-Plast – Bożena, Marian Zieliński
Zarząd Firmy „Zabi”
Tartak Pryzma – Dorota i Janusz Hałat
Urząd Gminy Kęty
Sołtys Witkowic i Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach
Stowarzyszenie Górników i Emerytów Górniczych w Witkowicach
Kółko Rolnicze w Witkowicach
LKS „ORZEŁ” w Witkowicach
Klub Seniora „Pod Złotym Dębem” w Witkowicach
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Kwiaciarnia – Beata Capanda
Janina i Adam Malikowie
Bożena i Mirosław Kawończyk,
Małgorzata i Krzysztof Kasperek
Bronisława i Marian Caboń
Aneta i Bartłomiej Caboń
Joanna i Mariusz Pęcek
Marianna i Stanisław Drabek
Józefa i Paweł Mydlarz
Krystyna i Ryszard Baścik
Stanisław Kowalski
Dominik Baścik
Iwona i Paweł Zmilczak
Renata i Jacek Cibor
Barbara i Stefan Leśniak
Katarzyna i Grzegorz Mendyk
Jolanta i Edward Zacny
Barbara i Roman Kubiczek
Wanda i Jan Olearczyk
Małgorzata i Krzysztof Bałamucki
Krystyna Niedziela

Równie serdeczne podziękowania za uświetnienie uroczystości dożynkowych składamy:

Młodzieżowej Orkiestrze Dętej przy OSP w Witkowicach
Pocztom sztandarowym
Dziecięcemu Zespołowi Tanecznemu z Ciśca
Młodzieży szkolnej
Dorocie Suskiej – Catering Perfekt
Obsłudze, która pracowała przy uroczystości, a także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Dożynek Gminnych oraz miłośnikom i sympatykom wspierającym KGW w Witkowicach.

Przyśpiewka, Dożynki Gminne w Witkowicach, 2019

Hej drodzy rolnicy, wy kochani ludzie
nadszedł czas dożynek po tak ciężkim trudzie.

Dziś Gminne Dożynki w Witkowicach mamy
serdecznie więc gości wszystkich tu witamy.

Zjechały się władze, zebrali się ludzie,
wszyscy gospodarze świętują po żniwie.

Wiosną deszcze lały bardzo nas smuciło,
co niektóre pola bardzo zamuliło.

Latem przyszło słońce i z góry prażyło
i przepiękne kłosy trochę podraziło.

Zbieraliśmy zboże, robiliśmy kwiaty,
aby wręczyć wieniec tak bardzo bogaty.

Grajże nam muzyczko, grajże nam wesoło,
z wieńcem dożynkowym idzie nasze Koło.

Burmistrz gospodarzem całej naszej gminy,
więc dzisiaj z honorem wieniec mu wręczymy.

Wplecione są kłosy owca i pszenicy,
bo ciężko pracują na polu rolnicy.

A w tym naszym wieńcu żytko się ukryło,
żeby w naszej gminie szczęśliwie się żyło.

Ten wieniec uwity jest z kłosów jęczmienia,
żeby w gminie były na długo wspomnienia.

Burmistrzowi damy wieniec upleciony,
naszej gospodyni chlebek dożynkowy.

Niechaj teraz razem podzielą te plony,
żeby w gminie każdy był zadowolony.

Dzielcie sprawiedliwie, nie dużo, nie mało,
by każdemu równo chleba wystarczało.

Bo nasza wioseczka z gościnności słynie,
ten wieniec dla Pana wiły gospodynie.

Idziemy tu z wieńcem wesoło, wspaniale,
burmistrz nam zakupi bluzki i korale.

Burmistrz honorowy, słowa dotrzymuje,
chyba za ten wieniec nam się zrewanżuje.

Szanujemy Pana w każdy dzień i w święta
za to, że o Kołach zawsze Pan pamięta.

Za codzienne trudy, o Gminę starania,
niech w domu i w pracy Bóg Pana ochrania.

W roli gospodarza niech się Pan postawi,
wszystkich zacnych gości z nami dzisiaj bawi.

Wódeczkę postawi, panie oczaruje,
do białego rana wszystkie wytańcuje.

A nasz radny Maniek wieś reprezentuje,
do każdej roboty sił swych nie żałuje.

Nasza rada gminy to ważna elita,
jak coś postanowią, to zrobią. I kwita.

Niechaj pozytywnie rozpatrują wnioski,
żeby nam piękniały nasze gminne wioski.

Byście nasze wioski zawsze popierali,
dzisiejsze dożynki mile wspominali.

O naszych sponsorach nie zapominamy
dzięki ich hojności te dożynki mamy.

Tradycja dożynek na wsi pozostanie.
Dziękujemy ślicznie za sponsorowanie.

Sympatykom Koła chcemy podziękować,
że im nie brak chęci z nami współpracować.

I naszym sponsorom, co tak o nas dbają
i każdą imprezę hojnie wspomagają.

Wszystkich tutaj teraz wesoło żegnamy,
zacnym tu osobom głos swój już oddamy.

Niechaj do zabawy nie braknie ochoty,
jutro trzeba znowu chwycić się roboty.

Bawcie się tu dobrze do białego rana,
jedzcie, pijcie wódkę, oj dana, oj dana…

galeria zdjęć⇓

Opublikowano 27 sierpnia 2019

Facebook