Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Fundusz sołecki na 2021 rok w Witkowicach zatwierdzony

21 września 2020 r. w remizie OSP w Witkowicach odbyło się zebranie wiejskie w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021. Urząd Gminy Kęty reprezentowali: burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, skarbnik Gminy Kęty Grażyna Zątek, sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek. O sprawy techniczne związane z bezpieczeństwem sanitarnym w związku z epidemią koronawirusa zadbali pracownicy Urzędu Gminy Kęty.

Zebranie otworzył sołtys Witkowic i radny RM w Kętach Marian Zaręba, który został sekretarzem zebrania. Na przewodniczącego powołano Dariusza Gawędę.

W trakcie zebrania przedstawione zostały dwa wnioski jako propozycje do wykonania ze środków funduszu sołeckiego:

1. Wniosek mieszkańców dotyczący remontu ul. Beskidzkiej bocznej na odcinku od państwa Paluch do państwa Hankus.

2. Wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej obejmujący zabudowę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego wg wskazań sołtysa i Rady Sołeckiej (ulice: Brzozowa, Dworska boczna, Lipowa, Osiedlowa, Parkowa, Beskidzka).

Kwota dla każdego sołectwa gminy Kęty w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 wynosi 41 752,80 zł.

Najwięcej głosów mieszkańców otrzymał wniosek: Remont ul. Beskidzkiej bocznej na odcinku od państwa Paluch do państwa Hankus, został on zatwierdzony uchwałą.

Zebranie wiejskie przeprowadzone zostało z zachowaniem reżimu sanitarnego wymaganego przepisami prawa.

W 2014 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kęty środków stanowiących fundusz sołecki. W 2021 roku można będzie wykonać  w sołectwach naszej gminy zadania, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek danego sołectwa o realizację konkretnej propozycji zadania, do kwoty 41 752,80 zł, uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnienie.

Opublikowano 22 września 2020

Facebook