Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Europejski Dzień Języków – świętuj razem z nami!

Szkoła Języków Obcych KaBa zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Kęty, którzy lubią języki obce, znają je lub dopiero zamierzają je poznać, na wielokulturowe spotkanie pod tytułem

„Wieża Babel w mieście Kęty”

To coroczne święto jest wymarzoną okazją, aby obywatele różnych krajów Europy takich jak Wielka Brytania, Włochy, Francja czy Hiszpania, którzy zamieszkali czasowo lub na stałe w naszym pięknym regionie, mogli spotkać się z mieszkańcami naszej Gminy i udowodnić, że mimo iż Bóg na Wieży Babel pomieszał ludziom języki, ci nadal bez przeszkód potrafią się ze sobą komunikować, uczyć i bawić.

W Europie nie ma już granic, a wielokulturowa różnorodność jej mieszkańców czyni ten kontynent  barwnym i niepowtarzalnym, o czym chcemy przekonać wszystkich, którzy dołączą do nas 26 września, by wspólnie porozmawiać, pośpiewać, potańczyć i posmakować.

Szczegóły (miejsce, godzina i program) już wkrótce. 

INFO:

Europejski Dzień Języków został  ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Podstawowe cele tego święta to:

  1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.
Opublikowano 21 sierpnia 2017

Facebook