Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Egzaminy gimnazjalne – trzymajmy kciuki za naszych gimnazjalistów!

Rozpoczęły się naukowe zmagania gimnazjalistów. Pierwszy dzień to egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego.  W kolejnych dniach odbędą się egzaminy z wiedzy matematyczno-przyrodniczej i języków obcych.

Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie rozpoczął się punktualnie o godz. 9. Na rozwiązanie bloku zadań uczniowie mieli 60 minut. Dyslektycy dostali o 20 minut więcej. Po przerwie uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego, który rozpocznie się o godz. 11 i będzie trwał 90 minut (135 w przypadku dyslektyków).

Do trzydniowego egzaminu gimnazjalnego w całym kraju przystąpiło ponad 360 tys. uczniów. Zgodnie z planem pierwszego dnia sprawdzana jest wiedza humanistyczna, drugiego – matematyczno-przyrodnicza, trzeciego – z języków obcych. Każdego dnia uczniowie otrzymają do rozwiązania dwa bloki zadań – pierwszy o godzinie 9, drugi o godzinie 11. Pomiędzy nimi będzie przerwa.

W środę na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie w pierwszym bloku znajdą zadania z nauk przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą zadania z matematyki.

W czwartek egzamin z języka obcego przeprowadzany zostanie na dwóch poziomach. Najpierw będzie test na poziomie podstawowym, potem – rozszerzonym.

Testy rozwiązane przez uczniów zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

p017_0_1

W tym roku po raz pierwszy rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów z gimnazjów z terenu czterech okręgowych komisji egzaminacyjnych: w Jaworznie, w Krakowie, w Łodzi i we Wrocławiu (czyli z województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego) zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniana.

Uczniowie, którzy będą e-oceniani podczas egzaminu – podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich – będą zapisywać rozwiązania zadań otwartych na wyznaczonych stronach w arkuszu egzaminacyjnym. Po egzaminie jednak – odmiennie od tego, jak egzaminatorzy pracowali wcześniej – w tym roku rozwiązania zadań nie trafią do nich w wersji papierowej.

Rozwiązania zadań otwartych zostaną zeskanowane w komisji okręgowej, a egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań, korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania na ekranie komputera. W związku z tym bardzo ważne jest, aby uczniowie zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie czarnym tuszem lub atramentem.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisać w drugim terminie – 1, 2 i 3 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 19 czerwca. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami).

Autor: Kamilla Frysztacka

 

Opublikowano 21 kwietnia 2015

Facebook