Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dziś pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego

Dzisiejszy test z wiedzy humanistycznej jest jedną z trzech części egzaminu gimnazjalnego. Na początku uczniowie zmierzą się z testem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na jego rozwiązanie będą mieć 60 minut. Po godzinnej przerwie, o 11:00, rozpocznie się egzamin z języka polskiego, który potrwa do godz.12:00.

W czwartek (24.04.) gimnazjalistów czekają kolejne egzaminy. O godzinie 9:00 – godzinny test z przedmiotów przyrodniczych, a o 11:00 zadania z matematyki. Uczniowie będą mieć na to 90 minut.

Trzeci dzień egzaminów (25.04.) to testy z języka obcego. O godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym z jednego, wybranego przez siebie języka. Ta część dotyczy tych gimnazjalistów, którzy danego języka zaczęli uczyć się w gimnazjum. Jeżeli jednak jest to kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej, wtedy uczeń musi napisać egzamin na poziomie rozszerzonym. Ten rozpocznie się o godzinie 11:00. Oba poziomy egzaminów z języka obcego trwają 60 minut.

Część uczniów będzie mogła pisać sprawdzian nieco dłużej. Chodzi o tych, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. I tak będą mogły pisać te osoby 20 minut dłużej w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym. Pół godziny więcej dostaną na egzaminie z języka obcego na poziomie rozszerzonym, a trzy dodatkowe kwadranse w przypadku języka polskiego i matematyki.

Prace uczniów zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.p017_0_1

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, to będzie go pisać w drugim terminie – 2, 3 i 5 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas egzaminu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Z egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Od tego, ile punktów zdobędzie uczeń w dużej mierze zależy, czy dostanie się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej.

Życzymy gimnazjalistom powodzenia !

Autor: Kamilla Frysztacka
Foto: ZS-P w Witkowicach
 
Opublikowano 23 kwietnia 2014

Facebook