Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dziękujemy Wam za mądrość

dzien-seniora-2016-197W sobotę, 15 października, na sali gimnastycznej ZS-P w Witkowicach odbyła się niecodzienna uroczystość.

Wiejski Dzień Seniora  – to zorganizowane już po raz drugi przez Klub Seniora „Pod Złotym Dębem” spotkanie starszego pokolenia mieszkańców Witkowic.

Gości powitała dyrektor ZS-P w Witkowicach pani Bożena Kubisiak. Życząc wszelkiej pomyślności wyraziła radość z faktu, iż na miejsce swojego wyjątkowego spotkania Seniorzy wybrali właśnie szkołę.

Również gorące powitanie padło z ust prezes Klubu Seniora „Pod Złotym Dębem” w Witkowicach pani Krystyny Niedzieli. Przywitała ona zebranych oraz zaprosiła do obejrzenia specjalnie na tę okazję przygotowanego przez uczniów szkoły programu artystycznego. Podziękowała również sponsorom, oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji uroczystości.

W przedstawieniu młodzi ludzie podkreślali ogromną rolę i powołanie dziadków i babć w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Wielokrotnie padły słowa wdzięczności za gotowość służenia młodszym swoją mądrością i radą, opartymi na doświadczeniu długich lat życia, za możliwość czerpania ze skarbca tych doświadczeń.
Młodzież przygotowała też recepty na pozbycie się dolegliwości związanych z wiekiem i przekazała je Seniorom w wierszach i piosenkach. Na ręce pani prezes złożono kwiaty jako wyraz wdzięczności i szacunku wobec życiowej mądrości wieku dojrzałego.

Członkowie Klubu Seniora w Witkowicach oficjalnie przywitali zebranych gości autorskim hymnem, wierszem i innymi piosenkami zachęcając wszystkich do wspólnego biesiadowania.

Po uroczystym poczęstunku śpiewano piosenki, był czas na rozmowy i szaleństwo na parkiecie. Wyraźnie widać było skuteczność recept, które Seniorzy otrzymali od młodych, bo pląsom nie było końca…

Panowie rozdawali paniom kwiaty, a młodzież z zaciekawieniem oglądała zdjęcia w kronikach witkowickiego Klubu Seniora, nie mogąc wyjść z podziwu nad pomysłowością i odwagą swoich babć i dziadków.

Jak podkreślają organizatorzy, dla wielu starszych ludzi takie spotkanie to jedyna okazja, by wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi, a wspólny posiłek smakuje zawsze najlepiej.

“Byliście wzorem, zapoczątkowaliście tą piękną tradycję organizacji tego typu spotkań, która teraz rozwija się na całą gminę” – zaznaczył w swoim wystąpieniu burmistrz Gminy Kęty pan Krzysztof Jan Klęczar podkreślając rolę, jaką odgrywają obecnie w gminie organizacje seniorskie. Wyrażając uznanie wobec Seniorów, których życiowa mądrość jest w dzisiejszym świecie tak bardzo potrzebna, podziękował za pomoc i wsparcie, jakie od nich otrzymuje i dodał, że organizacje te są bardzo doceniane i głos ich jest dziś bardzo ważny. “Dziś o Seniorach głośno się mówi, dziś każdy docenia organizacje seniorskie. Powstało już nawet nowe pojęcie: pojęcie Srebrnej Ekonomii, pojęcie ekonomii i rozwoju opartego o mądrość ludzi starszych”.

Burmistrz złożył wszystkim Seniorom życzenia zdrowia, radości i cierpliwości do tych młodszych, którzy nie zawsze chcą być pokorni wobec życia, a obecnej na sali młodzieży podziękował za wsparcie tego typu inicjatyw i otwartość na mądrość, którą ma jej do przekazania starsze pokolenie.

Wśród zaproszonych gości, oprócz gospodarza szkoły pani dyrektor Bożeny Kubisiak oraz burmistrza Gminy Kęty pana Krzysztofa Jana Klęczara, byli obecni: I z-ca burmistrza Gminy Kęty pan Rafał Ficoń, przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych Gminy Kęty pan Mirosław Kawończyk, przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Oświęcimskiego pan Dariusz Gawęda, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Witkowicach ks. Stanisław Lipowski, Sołtys Sołectwa Witkowice pan Marian Zaręba, przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów pan Jerzy Kolasa oraz przedstawiciele Kół Seniorów z sąsiednich miejscowości.

Wiejski Dzień Seniora zorganizowano dzięki ofiarności firmy “Autokontener” z Witkowic, Rady Sołeckiej Sołectwa Witkowice oraz Kółka Rolniczego w Witkowicach.

dzien-seniora-2016-20dzien-seniora-2016-21dzien-seniora-2016-30 dzien-seniora-2016-155 dzien-seniora-2016-12 dzien-seniora-2016-14 dzien-seniora-2016-24 dzien-seniora-2016-41 dzien-seniora-2016-52 dzien-seniora-2016-97dzien-seniora-2016-106 dzien-seniora-2016-98 dzien-seniora-2016-129 dzien-seniora-2016-132 dzien-seniora-2016-173 dzien-seniora-2016-183 dzien-seniora-2016-197

 

galeria zdjęć⇓dzien-seniora-2016-59

Autor: Kamilla Frysztacka

Opublikowano 19 października 2016

Facebook