Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dożynki w Witkowicach 2021

To piękne staropolskie święto, które jest ukoronowaniem całorocznej pracy rolników i największą uroczystością obchodzoną w sierpniu we wszystkich wsiach, kolejny już raz, z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, miało zupełnie inny charakter niż w latach wcześniejszych. Zrezygnowano z organizacji hucznych imprez dożynkowych, a w wielu miejscach mieszkańcy dziękowali za tegoroczne plony uczestnicząc jedynie w Mszach Świętych dziękczynnych.

Na bardziej uroczysty charakter obchodów zdecydowało się m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach. 29 sierpnia, po Mszy Świętej odbył się tradycyjny obrzęd dzielenia się chlebem oraz występy artystyczne.Gospodarzami tegorocznego Święta Plonów w Witkowicach zostali państwo Renata i Jacek Ciborowie, którym ofiarowano chleb. Odbyło się także symboliczne przekazanie wieńca żniwnego gospodarzom oraz wiceburmistrzowi Gminy Kęty Marcinowi Śliwie. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe lokalnych organizacji i Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Witkowice. Na scenie zaprezentowały się dzieci z witkowickiej szkoły i Zespół „Witkowianie”. Częstowano chlebem i ciastem.

Burmistrz dziękował członkom Kół Gospodyń Wiejskich oraz wszystkim, którzy zaangażowali się pomoc, za podjęcie się trudu organizacji Święta Plonów w tym szczególnym, niepewnym czasie. Na zakończenie życzył wszystkim mieszkańcom, aby na żadnym stole nigdy nie zabrakło chleba.

fot. kam

Opublikowano 9 września 2021

Facebook