Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dotacje dla szkolnych bibliotek

Wojewoda Małopolski ogłosił wyniki rozdania dotacji w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Gmina Kęty zgarnęła kolejne środki finansowe, które pozwolą uzupełnić zasoby bibliotek szkolnych. Dofinansowanie zostało przyznane na wnioski organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogicznej w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Od 2017 roku, czyli od początku działania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” udało nam się uzyskać dotacje dla wszystkich szkolnych bibliotek działających w placówkach prowadzonych przez Gminę – informują pracownicy Urzędu Gminy Kęty. – To gigantyczny zastrzyk, który realnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności bibliotek szkolnych – podkreślają.

Dotację otrzymały następujące placówki:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętach – 12 tys. zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach – 12 tys. zł

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 12 tys. zł

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Łękach – 4 tys. zł

Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3 w Kętach – 12 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Malcu – 4 tys. zł

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Witkowicach – 12 tys. zł

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Bulowicach – 12 tys. zł

Szkoła Podstawowa w Bielanach – 12 tys. zł

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Wydział Infrastruktury Społecznej UG Kęty

Opublikowano 20 maja 2020

Facebook