Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

CERTYFIKAT „SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach otrzymał Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, podczas X Jubileuszowej Edycji Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Głównym zadaniem projektu była promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. Certyfikat zobowiązuje szkołę do dalszego podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów.

Uroczystość wręczenia odbyła się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie w dniu 24.09.2014. Szkoła uzyskała 57 punktów na 60 możliwych w ogólnej ocenie realizacji działań. Wyróżnienie z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Mariusza Dąbka oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego odebrała dyrektor ZSP w Witkowicach –pani Bożena Kubisiak, koordynator projektu – pani Edyta Jurzak oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego – Ewelina Ćwiertnia.

_MG_6306
Przypominamy, że Projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa był wdrożony do realizacji w naszej szkole w latach 2012-2014 przy współpracy wszystkich społeczności szkolnych: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz instytucji spoza szkoły. Szczególne podziękowania kierujemy do osób odpowiedzialnych za realizację projektu: pani Izabeli Ciarka, Beacie Wcisło, Annie Bibrzyckiej oraz Marzenie Ptasińskiej.

_MG_6149
IMG_4223

Nadanie certyfikatu to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim obowiązek dalszych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.

Certyfikat “Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

Certyfikat przyznany został na okres dwóch lat: 2014 – 2016.

Z wyrazami wdzięczności dla wszystkich współrealizatorów projektu:

ZS-P Witkowice

Opublikowano 8 października 2014

Facebook