Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Budżet Obywatelski – spotkanie w Witkowicach

Sołtys Witkowic Marian Zaręba zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji z terenu Witkowic oraz zainteresowanych złożeniem wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 09.07.2015 r. o godzinie 17:00 w budynku szkoły.

Przypominamy, że składanie formularzy z propozycjami zadań jest możliwe od 30 czerwca i potrwa do 17 lipca do godziny 14:00 a po tym terminie nastąpi analiza formalnych możliwości realizacji zadań zgłoszonych, której dokonają właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kęty.

Źródło: UG Kęty

Opublikowano 7 lipca 2015

Facebook