Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, czyli wernisaż wystawy „Ratunku, pali się !”

Muzeum w Kętach udostępniło dla zwiedzających kolejną wystawę czasową – „Ratunku, pali się!”, poświęconą historii Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętach i okolicznych miejscowościach, na tle dziejów pożarnictwa w Galicji i II Rzeczpospolitej.

Wernisaż otwierający wystawę odbył się 10 czerwca. O godzinie 17 dźwięk syreny strażackiej hucznie zabrzmiał w murach Muzeum i obwieścił licznie zgromadzonym gościom otwarcie ekspozycji. Gości powitała dyrektor placówki dr Marta Tylza – Janosz, która przybliżyła kontekst powstania wystawy – 140 rocznicę założenia kęckiej OSP i złożyła podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym udało się zebrać tak pokaźną ilość eksponatów.Obraz 049 Obraz 042 Obraz 010 Obraz 005 Muzealni historycy dr Andrzej Małysa i Renata Bożek wprowadzili zebranych gości w tematykę Ochotniczych Straży Ogniowych, opowiadając o strażackim etosie, początkach pożarnictwa na polskich ziemiach i o wybitnej roli jaką w tej dziedzinie odgrywały Kęty i związani z tym miastem działacze i propagatorzy idei pożarniczej. Głos zabrali również: Prezes honorowy Zarządu Oddziału Gminnego OSP – RP Kęty i wieloletni jej kronikarz Jan Kanty Christ, który wspominał zasłużonych dla kęckiej straży druhów i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP – RP w Kętach Bolesław Paw, w ciepłych słowach dziękując za poświęcenie wystawy strażakom.

Po nagrodzeniu mówców oklaskami, zebrani goście przystąpili do zwiedzania ekspozycji, która przyciągała uwagę i wzbudzała ciekawość zarówno wśród strażaków, jak i ludzi ze strażą niezwiązanych. Jedni i drudzy mogli zapoznać się z bogactwem informacji zebranych przez pracowników Muzeum i umieszczonych na barwnie ilustrowanych plakatach poświęconych historii pożarnictwa w Galicji i Kętach, zasłużonym działaczom, umundurowaniu strażaków, ich patronowi – św. Florianowi, sprzętowi gaśniczemu, czy też wierzeniom ludowym dotyczącym pożarów i walki z nimi. Podczas wernisażu można było obejrzeć również specjalnie na tę okazję przygotowany film w którym znalazły się zarówno dawne, jak i współczesne fotografie przedstawiające strażaków i ich działania, co wraz z towarzyszącą im nastrojową muzyką stanowiło przyjemną oprawę całego wydarzenia.

Obraz 128 Obraz 067 (2) Obraz 072 - Kopia Obraz 025 Obraz 012Wśród eksponatów największe zainteresowanie budziły strażackie mundury paradne i hełmy z przełomu XIX i XX wieku, przedwojenne prądownice, zabytkowe motopompy i drabina projektu Antoniego Szczerbowskiego – sekretarza Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie, który swą pożarniczą działalność rozpoczynał w Kętach, przyczyniając się do organizacji kęckiej OSP na najwyższym poziomie. Szczerbowskiemu Muzeum poświęciło szczególnie dużo uwagi przedstawiając zachowane w muzealnych zbiorach pamiątki po nim – fotografie i listy do żony. Goście Muzeum mieli okazję poszukać nazwisk swoich krewnych na pamiątkowej tablicy powstałej z okazji 75lecia kęckiej OSP, jak również zobaczyć cenne źródła informacji na temat lokalnych Straży, min. Regulamin ogniowy miasta Kęty, Kronikę założycielską OSP w Łękach, Kalendarz strażacki za rok 1909, czy Dyplom honorowego obywatela miasta przyznany Edmundowi Krzysztoforskiemu – naczelnikowi kęckiej Straży, a następnie prezesowi na przełomie wieków XIX i XX.

W trakcie wernisażu można było nabyć folder informacyjny związany z wystawą, z czego dochód przeznaczony będzie na konserwację sztandaru OSP w Kętach z 1924 roku. Folder można nabyć przez cały okres trwania wystawy – do 1 sierpnia 2014 roku w cenie 6 złotych.

Cena biletów wystawy tymczasowej: 2zł – ulgowy, 4zł – normalny, opłata za przewodnika – 15 zł
Bartłomiej Stelmach

Dyrekcja oraz pracownicy muzeum składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wystawy – Panu Józefowi Szafranowi – Komendantowi ZG OSP Kęty oraz Zarządowi OSP w Kętach, w szczególności Prezesowi OSP Zygmuntowi Karkoszce, Panu Janowi Wołoszynowi – Dowódca Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty, Zarządowi OSP Roczyny, Zarządowi OSP w Łękach oraz kolekcjonerom Panom: Janowi Christowi, Piotrowi Staneckiemu, Łukaszowi Szymańskiemu, Marcinowi Herokowi.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Zarządu OSP w Wilamowicach, szczególnie Panom Janowi Sztafińskiemu – Prezesowi OSP Wilamowice, Markowi Maciejczykowi oraz Józefowi Tecie za udostępnienie pięknych zbiorów z Izby pamięci.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia obejrzą Państwo w galerii.

Opublikowano 13 czerwca 2014

Facebook