Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bezpłatne posiłki w placówkach oświatowych – złóż wniosek już dziś!

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach informuje, że w ramach wieloletniego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci w placówkach oświatowych jest kontynuowana.

W związku z tym, osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o niezwłoczne składanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją.

Jednocześnie informujemy, że pomoc w formie gorącego posiłku realizowana jest na bieżąco również dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

W ramach ww. Programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

  1. a)      dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. b)      uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  3. c)     osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

    Pomoc w zakresie dożywiania jest przyznawana osobom i rodzinom, jeżeli:

* dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego  (528,00 zł), tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie,

* dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego (701,00 zł), tj. 1051,50 zł.

* dochód netto na osobę w rodzinie wielodzietnej (powyżej 3 dzieci) nie przekracza 200 % kryterium dochodowego  (528,00 zł), tj. 1056,00 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski należy składać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach:

  1. Żwirki i Wigury 8, tel.33 845 28 70, fax: 33 844 86 64
    ul. Sobieskiego 41, tel. 33 845 25 51

Zachęcamy do korzystania z ePUAP: oauj718h5t, e-mail: poczta@gops.kety.pl

Świadczenie realizowane jest w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach

Opublikowano 10 września 2020

Facebook