Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bezpieczny Senior

Osoby starsze są w większym stopniu narażone na działania ze strony przestępców. Bezradność, samotność i niepełnosprawność związana z wiekiem stawia seniorów jako łatwy cel dla różnych grup przestępczych. Przez nieuwagę, nieostrożność i ufność  często są oni ofiarą oszustów.

W trosce o ich bezpieczeństwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach wraz z Kęcką Policją przygotowali ulotki BEZPIECZNY SENIOR, które za pośrednictwem dzielnicowych trafią do wszystkich zrzeszonych grup seniorskich na terenie gminy oraz miejsc, z których seniorzy korzystają na co dzień.

W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych zakładamy dotarcie do jak największej ilości seniorów i wyposażenie ich w wiedzę niezbędną do zminimalizowania ryzyka stania się ofiarą przestępstwa oraz właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia.

Autor: GOPS Kęty
 

Opublikowano 18 kwietnia 2017

Facebook