Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Beskidzka już po remoncie

Dobiegła końca przebudowa ponad 850-metrowego odcinka drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w Witkowicach. 15 kwietnia 2022 r., z udziałem władz Powiatu i Gminy Kęty, którą reprezentował burmistrz Krzysztof Jan Klęczar wraz z II zastępcą Marcinem Śliwą nastąpił formalny odbiór zadania. Inwestycja kosztowała blisko 3,3 mln zł.

Modernizacja rozpoczęła się pod koniec lata zeszłego roku. Polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Witkowicach w km od 2+937,00 do km 3+790,00 – od skrzyżowania z ul. Lipową do granicy z Gminą Osiek.

Zakres inwestycji objął m.in. remont nawierzchni istniejącej jezdni, budowę chodnika, remont pobocza, przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, budowę peronów przystankowych.

Ponadto wyremontowano istniejące zjazdy i dojścia indywidualne, wykonano odwodnienie drogi. Trakt został odpowiednio oznakowany. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa dla użytkowników traktu zamontowano wyświetlacze prędkości oraz doświetlono przejścia dla pieszych.

Wykonawcą zadania był Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch, ul. Podlesie 3, 32-641 Przeciszów. Wartość umowna kontraktu: 3.295.380,89 zł (brutto).

Zadanie prowadzone i finansowane przez Powiat Oświęcimski zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz współfinansowane przez Gminę Kęty.

W odbiorze zadania wziął udział także sołtys Witkowic Marian Zaręba i radny powiatu Dariusz Gawęda.

Źródło/fot. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Opublikowano 19 kwietnia 2022

Facebook