Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Aż 180 dni na rejestrację pojazdu!

Urząd Gminy w Kętach opublikował dziś Komunikat Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, odnośnie wydłużenia czasu rejestracji pojazdu do 180 dni.

Zmiana dotyczy pojazdów, które zostały nabyte, zbyte lub sprowadzone do Polski od dnia 1 marca 2020 r.

Publikujemy treść komunikatu:

Komunikat Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłuża się do 180 dni termin, w którym:

• właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej obowiązany jest go zarejestrować,

• właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić starostę o jego nabyciu lub zbyciu.

Zmiana dotyczy pojazdów, które zostały nabyte, zbyte lub sprowadzone do Polski od dnia 1 marca 2020 r. (art. 31i ustawy w sprawie szczególnych o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Źródło: UG Kęty, fot. Jude Beck, Nabeel Syed/Unsplash

Opublikowano 24 lipca 2020

Facebook