Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Akcja zima w gminie Kęty – ważne numery do kontaktu w okresie zimowym

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat osób oraz przedsiębiorstw odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w gminie Kęty.

Informujemy, że ze strony Urzędu Gminy Kęty nadzór nad „Akcją zima” w sezonie 2017/2018 prowadzą: Marcin Śliwa – II Zastępca Burmistrza Gminy Kęty, tel. służbowy – (33) 844-76-00 wew.125, Piotr Własiński – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej, TEl. służbowy – (33) 844-76-00 wew.177 Bartosz Nowak – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Gminnej tel. służbowy – (33) 844-76-00 wew.135 oraz Krzysztof Dziedzic – Podinspektor Wydziału Infrastruktury Gminnej, tel. służbowy – (33) 844-76-00 wew.159. 

 

1. DROGI GMINNE W GMINIE KĘTY I DROGI POWIATOWE NA TERENIE MIASTA KĘTY
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg jest: Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o.,  ul. Mickiewicza 8,  32-650 Kęty
Kierownik akcji: Jacek Knapik – tel. 603-350-600
Dyspozytor akcji: Wiesław Grzywa – tel. 603-804-352
Dyżurni koordynatorzy akcji: Stanisław Antoszczyszyn – tel. 603 804 346, Łukasz Krawczyk – tel. 603 804 349. 
 
Drogi gminne na terenie sołectw: Bulowice, Malec i Witkowice
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg jest: Zakład Usługowo-Handlowy SARKA-P Paweł Sarka, 32-652 Bulowice, ul. Różana 4. 
Odpowiedzialny: Paweł Sarka – tel. 691 052 430
Koordynatorami zimowego utrzymania dróg gminnych są sołtysi: Janusz Kruczała (Bulowice) – tel. 502 495 627, Kazimierz Tolarczyk (Malec) – tel. 502 495 678, Marian Zaręba (Witkowice) – tel. 502 495 697. 
 
Drogi gminne na terenie sołectwa: Łęki
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg jest:  Kółko Rolnicze w Łękach, Łęki, ul. Sportowa 11, 32-651 Nowa Wieś. 
Odpowiedzialny: Paweł Matlak, tel. 33 842 83 43 lub 601 370 985. 
Koordynatorem zimowego utrzymania dróg gminnych jest sołtys Łęk Andrzej Drabek – tel. 502 495 710. 
 
Drogi gminne na terenie sołectw: Bielany i Nowa Wieś 
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg jest:  Firma Handlowa „BUDMAT” s.c.  Pawlusiak Wiesław, Kolasa Danuta, Bielany, ul. Prosta 5, 32-651 Nowa Wieś. 
Odpowiedzialny: Wiesław Pawlusiak – tel. 604 226 579 lub 33 848 61 69. 
Koordynatorami zimowego utrzymania dróg gminnych są sołtysi: Janusz Raj (Bielany) – tel. 502 495 658 lub 732-614-686 oraz Dorota Kusak (Nowa Wieś) – tel. 502 495 692. 
     
     
2. DROGA KRAJOWA nr 52 relacji: Bielsko Biała – Głogoczów
(Kęty – ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza, ul. Krakowska;  Bulowice – ul. Bielska, ul. Krakowska)
Jednostka odpowiedzialna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Rejon Wadowice, 34-100 Wadowice, Babica 67b.      
W biurze Rejonu będą prowadzone dyżury od godziny 5.00 do 15.00 – wydłużenie czasu dyżurów do godziny 23.00 lub całodobowo zależne będzie od aktualnych i przewidywanych warunków atmosferycznych oraz stanu dróg. Dyżur będzie pełniony pod telefonami 33 873 73 28;  33 873 77 37; (fax) 33 873 78 21. 
Telefon wykonawcy w bazie materiałowo-sprzętowej Baza w Babicy tel. 33 873 73 28 . 
Punkt informacji drogowej w oddziale GDDKiA w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków (całodobowo), tel. 600 800 610, tel. 12 417 14 22 , tel. 12 412 16 44, fax 12 417 36 29.
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg jest: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice  tel./fax (33) 879-15-09. 
 
3. DROGI WOJEWÓDZKIE nr 948  relacji: Oświęcim – Kęty (Łęki – ul. Piastowska, Bielany – ul. Kęcka, Nowa Wieś – ul. Oświęcimska, Kęty – ul. Mickiewicza, al. Jana Pawła II, ul. Fabryczna, ul. Szczepana), nr 949  relacji: Jawiszowice – Osiek – Polanka Wielka – Przeciszów. 
Jednostka odpowiedzialna:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków. 
Prowadzenie dyżurów i koordynacja zimowego utrzymania dróg wojewódzkich: Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie, 32-080 Zabierzów, ul. Spokojna 1A, tel.  12 285 51 26, tel.  12 285 51 96, fax. 12 285 51 98, tel.   517 104 468. 
Obwód Drogowy Kęty tel. 609 703 891, tel. 512 046 778. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, tel. 12 446 57 00, tel. 12 637 90 00, tel. 12 446 58 55, tel. 12 637 94 92, tel. 609 703 392
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg jest: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice  tel. (33) 879-15-52  fax. (33) 879-15-09.  
 
4. DROGI POWIATOWE (zamiejskie) nr 1817K relacji: Bulowice przez wieś – Czaniec (Bulowice – ul. Stara Droga, ul. Zamkowa, ul. Czaniecka), nr 1816K relacji: Kęty – Witkowice – Osiek (Witkowice – ul. Karpacka, ul. Beskidzka), nr 1860K relacji: Malec – Witkowice, (Witkowice – ul. Widokowa), nr 1859K relacji: Osiek – Malec – Nowa Wieś (Nowa Wieś – ul. Kolbego, Malec – ul. Kościelna, ul. K. Jędrzejowskiego), nr 1861K relacji: Nowa Wieś – Malec (Nowa Wieś – ul. Malecka, ul. Podbeskidzka), nr 1862K relacji: Włosień – Malec, (Malec – ul. Stawowa, ul. Świętojańska), nr 1863K relacji: Bielany – Malec (Bielany – ul. Mostowa, Pl. Św. Macieja, ul. Główna, ul. Na Włosień), nr 1757K relacji: Wieprz – Nidek – Witkowice (Witkowice – ul. Kanada). 
Jednostka odpowiedzialna: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. 
Numery telefonów „akcji zima”: tel.   33 844 89 80 – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu (całodobowo), tel.   33 844 97 21 w godz. 730-1530  – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, tel.   33 844 97 23 w godz. 730-1530 – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. 
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg jest: STAN BRUK s.c. Jan Stankiewicz, Jarosław Stankiewicz, 32-600 Oświęcim, ul. Pileckiego 19/7, tel. 33 843 06 30.
 
Autor: UG Kęty

 

Opublikowano 30 listopada 2017

Facebook