Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

500+ DLA SENIORA – złóż wniosek o świadczenie uzupełniające

SENIORZE!

Jeśli twój dochód nie przekracza kwoty 1600 zł (emerytura, renta, zasiłek, inne BEZ DODATKÓW, np. zasiłek pielęgnacyjny, opiekuńczy), a twój stan zdrowia nie pozwala ci na samodzielną egzystencję, wymagasz wsparcia i opieki drugiej osoby to możesz wnioskowaćŚwiadczenie Uzupełniające z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do wydania Świadczenia Uzupełniającego potrzebny jest

1) wniosek dostępny na stronie internetowej

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ESUN.pdf/1db6af15-41e2-8bd4-0f00-578027d1261f

2) dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, którym jest :

– wydane przez lekarza orzecznika ZUS/komisję lekarską ZUS orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

– wydane przez lekarza orzecznika ZUS/komisję lekarską ZUS orzeczenie o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

– wydane (przed 1.09.1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – na podstawie, którego masz ustalone prawo do świadczenia:

– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

– orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli w Twojej sprawie nie zostało wcześniej wydane orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji lub upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku dołącz:

  1. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na formularzu OL – 9 przez lekarza prowadzącego leczenie – druk dostępny na stronie internetowej

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/OL-9_new.pdf/111b9ab1-bbf0-4559-9e02-9a6248708860

  1. Posiadaną dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji ( historia choroby, kserokopie kart informacyjnych, karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej, zawodowej).

Druki dostępne są także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach, przy ul. Żwirki i Wigury 8 oraz w Dziennym Domu „Senior- Wigor” w Kętach, przy ul. Sobieskiego 36. Pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu i złożeniu wniosku.

GOPS w Kętach, fot. Fotolia

Opublikowano 8 listopada 2019

Facebook