Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

2600 zł miesięcznie dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani: Złóż wniosek już dziś!

Rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad małym dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy oraz osoby powracające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani w ramach projektu „Małopolska Niania 2.0”. Właśnie ruszył nabór wniosków.

Urząd Gminy Kęty w ślad za Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie oraz Województwem Małopolskim poinformował w swoim serwisie, że beneficjentami projektu mogą zostać także rodzice:

  • – z niepełnosprawnościami,
  • – wychowujący dziecko niepełnosprawne w wieku do lat 3
  • – samotnie wychowujący dziecko do lat 3. 

Wysokość dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani wyniesie 1 850 do zł/m-c (wsparcie podstawowe) lub 2 600 zł/m-c (wsparcie podwyższone – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej).
Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą do 24 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00 drogą mailową (niania@rops.krakow.pl),  pocztą tradycyjną (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także osobiście, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (ul. Piastowska 32) – informuje kęcki magistrat, podkreślając że w związku z panującą sytuacją epidemiczną, urzędnicy rekomendują składanie wniosków on-line.

Wzory wniosku, regulamin i wszystkie niezbędne dokumenty oraz szersze informacje znaleźć można na stronie Gminy Kęty w artykule „Małopolska Niania 2.0”: Ruszył kolejny nabór do projektu.

źródło: Info Kęty

Opublikowano 10 lipca 2020

Facebook