Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

21 marca – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej im. B. Obary w Witkowicach

Światowy Dzień Zespołu Downa wypada 21 marca, zbieżność z pierwszym dniem wiosny jest oczywiście  przypadkowa, choć powody do świętowania rewelacyjnie się uzupełniają.

Skąd ta data?  W rzeczywistości liczba 21 oznacza parę chromosomów, w której pojawia się trzeci, nadprogramowy chromosom w DNA osób chorych na zespół Downa.

W myśl zasady, że kluczem do oswojenia jest zrozumienie istoty zjawiska, uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w zajęciach, których celem było podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa. Prezentacja multimedialna, pogadanka  oraz gazetka  przygotowana przez dzieci ze świetlicy szkolnej pomogły przybliżyć i zrozumieć  ten trudny temat

Przyłączyliśmy się również do akcji „Skarpetkowe wyzwanie”.  W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły w dwóch różnych, niepasujących do siebie, kolorowych skarpetkach, aby promować postawę ceniącą różnorodność ludzi oraz likwidować bariery i uprzedzenia w stosunku do ludzi z zespołem Downa. Nosząc takie skarpety, wyrażamy tolerancję, zrozumienie i wsparcie do osób chorych. Wysyłamy też sygnał o miłości do tego, co inne i niezwykłe.

21 marca kolorowe skarpetki na stopach oznaczają “kocham cię takim, jakim jesteś!”

Poprzez takie działania, chcieliśmy dać wyraz naszej akceptacji, urzeczywistnić powiedzenie, że INNY nie znaczy gorszy. Nasi Uczniowie pokazali, że może istnieć świat wzajemnego szacunku, świat rozumiejących się inności, świat radosnego i rozumnego wspomagania. Jak świat światem były, są i będą obok nas osoby niepełnosprawne. Taka jest natura i nie jesteśmy  w stanie tego zmienić. Pamiętajmy jednak , że nie ma dwóch światów – jest jeden , wspólny , dlatego warto robić wszystko, aby w tym świecie żyło się NAM jak najlepiej.

ZS-P w Witkowicach

Opublikowano 24 marca 2021

Facebook