Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Są jeszcze wolne miejsca!

Do 6 października trwa rekrutacja do projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Kęty w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

W ramach jego realizacji gmina nieodpłatnie wyposaży 60 gospodarstw domowych spełniających kryteria w zestawy komputerowe oraz zapewni bezpłatny dostęp do Internetu. Dodatkowo beneficjenci projektu wezmą udział w szkoleniach komputerowych.

Proponowane w ramach projektu formy wsparcia skierowane są do mieszkańców z terenu Gminy Kęty, którzy nie posiadają w domach sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu.

Niezbędne informacje o projekcie oraz dokumenty znajdują się na stronie projektu www.wsm.kety.pl lub w budynku Urzędu Gminy Kęty, pok. nr 2.

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Biuro Projektu
Źródło: UG Kety
Opublikowano 2 października 2014

Facebook