Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Najlepsi z najlepszych uczniów w Gminie Kęty nagrodzeni

31 sierpnia 2021 r. w auli Miejsca Aktywności Mieszkańców w kamienicy przy Rynek 13 w Kętach najzdolniejsi uczniowie szkolnych placówek Gminy Kęty otrzymali wyjątkowe wyróżnienia.

Nagrodą za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021 były specjalne nagrody pieniężne w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Kęty.

O stypendium mógł ubiegać się uczeń, który w roku szkolnym 2020/2021:

1) spełnił łącznie następujące warunki:
a) uzyskał na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim tytuł laureata konkursu lub uzyskał na szczeblu centralnym tytuł laureata olimpiady;
b) uzyskał co najmniej 4,75 średnią ocen wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie, albo

2) uzyskał na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim tytuł laureata konkursu, albo uzyskał na szczeblu centralnym tytuł laureata olimpiady, albo

3) spełnił łącznie następujące warunki:
a) uzyskał na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim tytuł finalisty konkursu lub uzyskał na szczeblu centralnym tytuł finalisty olimpiady;
b) uzyskał co najmniej 4,75 średnią ocen wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie, albo

4) uzyskał na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim tytuł finalisty konkursu, albo uzyskał na szczeblu centralnym tytuł finalisty olimpiady.

Nagrody i gratulacje z rąk burmistrza Gminy Kęty Krzysztofa Jana Klęczara i wiceburmistrza Rafała Ficonia w obecności Beaty Walusiak z Wydziału Infrastruktury Społecznej UG Kęty otrzymali:

Artur Doroszko (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach – opiekun Barbara Naglik) – tytuł laureata Małopolskiego Konkursu Geograficznego

Patrycja Wierońska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach – opiekun Anna Garlacz i ks. Andrzej Wołpiuk) – tytuł laureata Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie”

Natalia Wierońska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach – opiekun Anna Garlacz i ks. Andrzej Wołpiuk)
– tytuł laureata Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie”

Anna Wiercigroch (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach – opiekun Dorota Cisińska) – tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

Dawid Kurnik (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach – opiekun Bożena Talaga-Krzysiak) – tytuł finalisty Konkursu tematycznego „Polscy żołnierze w obronie wolnego świata 1919 – 1940”

Podczas uroczystości wręczone zostały listy gratulacyjne i podziękowania rodzicom młodych stypendystów oraz dyrektorom szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach – Marii Koperskiej i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach – Bożenie Kubisiak. Upominkiem była monografia Kęt – „Kęty. Blaski i cienie miasta w minionych wiekach”.

– Wakacje mają się ku końcowi, ale my jeszcze mamy w pamięci miniony rok szkolny i duże osiągnięcia naszych uczniów, które są niezwykłym powodem do dumy i do radości dla dyrekcji szkół, dla nas jako przedstawicieli organu prowadzącego i przede wszystkim dla rodziców – podkreślił burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar.

Burmistrz zaznaczył, że osiągnięcia wyróżnionych uczniów są wybitne, godne zauważenia i pochwały. Jak zauważył, sukcesy te są nie tylko efektem bieżącej pracy, ale również wieloletniego zaangażowania, poświęcenia dużej ilości czasu wolnego na własny rozwój i pogłębianie wiedzy.

– Dzięki waszym sukcesom udowadniacie sami sobie, że potraficie i możecie rywalizować z najlepszymi. Nie tylko w gminie, ale i w powiecie, województwie i w całej Polsce, czego wam z całego serca życzę – mówił, zwracając się do młodzieży.

– Zawsze za sukcesem ucznia jest gdzieś ten wielki trud, zaangażowanie i wielkie wsparcie ze strony rodzica, który nie tylko pomoże, ale także stworzy odpowiednie warunki – dziękował rodzicom i nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów, wyrażając dumę i zadowolenie z niezwykle uzdolnionej młodzieży w Gminie Kęty.

źródło: Info Kęty

 

 

Opublikowano 1 września 2021

Facebook