Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Przegląd piosenki wiosennej w ramach Jarmarku Wielkanocnego

Dom Kultury zachęca dzieci i młodzież do prezentacji swoich umiejętności wokalnych. Główną ideą Przeglądu Piosenki Wiosennej jest popularyzacja piosenek o tematyce świątecznej i wiosennej wywodzących się zarówno z folkloru, jak i kultury popularnej.

W Przeglądzie mogą wziąć udział dzieci i młodzież wszystkich typów szkół i przedszkoli.

Uczestnikiem Przeglądu może być klasa bądź grupa tworząca zespół wokalny.

Każdy zespół proszony jest o przygotowanie dwóch piosenek o tematyce świątecznej lub wiosennej. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

Organizator zapewnia sprzęt do prezentacji (nagłośnienie) wraz z obsługą techniczną. Zapotrzebowanie techniczne należy wpisać do Karty Zgłoszeniowej.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Przeglądzie jest wypełnienie przez zespół Karty Zgłoszeniowej. Karty dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej Organizatora: www.domkultury.kety.pl

Karty Zgłoszeniowe należy nadsyłać pocztą elektroniczną w formie załączników do maila na adres: [email protected], wraz z podkładem muzycznym w pliku mp3, lub dostarczyć do Domu Kultury w Kętach (pok. nr 4).

Termin zgłoszenia upływa 03.04.2019r.

Prezentacje konkursowe odbędą się 14 kwietnia 2019 r. od godz. 13:00 na kęckim Rynku podczas Jarmarku Wielkanocnego.

Każda grupa otrzyma dyplom za uczestnictwo oraz drobne upominki.

Załączniki:

Regulamin Piosenka wiosenna

Karta zgłoszenia Przeglad wiosenny. docx

Opublikowano 20 marca 2019

Facebook