Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zebranie Wiejskie w Witkowicach – relacja

W niedzielę, 29 kwietnia, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców Witkowic. Przybyłych powitał sołtys Marian Zaręba.

Wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Dariusz Gawęda oraz protokolanta, którym została Lucyna Mydlarz.

 

Całość zebrania do wysłuchania:
Zebranie Wiejskie Witkowice 2018 cz.1:

Zebranie Wiejskie Witkowice 2018 cz.2:

Burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar – przedstawił prezentację multimedialną, podczas której omówił i podsumował zadania zrealizowane na terenie sołectwa Witkowice w 2018 r. oraz przedstawił plany na rok 2019 (szczegóły znajdują się w galerii zdjęć poniżej). Następnie podsumował realizację wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.

Wybrano członków Komisji Uchwał i Wniosków. W Komisji zasiedli: Antoni Kawończyk, Władysław Surma, Barbara Flasz.

Sołtys Witkowic – Marian Zaręba –  przedstawił sprawozdanie sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017. Obejmowało ono informacje o odbytych spotkaniach oraz rozdysponowaniu środków własnych, m.in. na budowę drogi śródpolnej Witkowice – Bulowice, łącznika ul. Kościelnej z ul. Beskidzką, drogi tłuczniowej (Jekiełek Ewa), zakup tłucznia na drogi gminne, naprawę ul. Cichej, nowe punktu świetlne na ul. Zielnej i ul. Dębowej, dofinansowanie Dożynek Wiejskich w Witkowicach.

Wnioski złożone przez mieszkańców sołectwa Witkowice:

1. Remont ul. Poprzecznej bocznej, utwardzenie od numeru 24 do ul. Poprzecznej, wykonanie fos przy ul. Poprzecznej.
2. Remont ul. Kanada boczna, lewa strona, koło numeru 85, wycinka drzew na wjeździe.
3. Remont ul. Kanada boczna od numeru 108 do 96.
4. Remont ul. Kanada od numeru 111 do 120.
5. Remont ul. Brzozowej.
6. Remont ul. Lipowej, wycinka drzew do ul. Dębowej, wykonanie nakładki asfaltowej.
7. Remont ul. Spokojnej.
8. Dokończenie ul. Widokowej – oświetlenie od ul. Kwiatowej do ul. Wspólnej.
9. Zainstalowanie toalet na cmentarzu.
10. Wniosek o dodatkowe sale w szkole.
11. Dodatkowe miejsca parkingowe, udostępnienie innego parkingu dla nauczycieli, parking dla rodziców przy szkole.
12. Zamontowanie ściany na urny na cmentarzu.
13. Wniosek o chodnik przy przedszkolu.
14. Umocnienie mostu na ul. Dworskiej.
15. Termomodernizacja budynku szkoły.
16. Kontynuacja budowy chodnika i remontu ul. Beskidzkiej od ul. Lipowej do granicy z Osiekiem.
17. Zwiększenie godzin pracy lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Witkowicach.
18. Budowa chodnika przy ul. Kanada.

W zebraniu wiejskim w Witkowicach uczestniczyli: Burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar, zastępcy burmistrza Gminy Kęty – Rafał Ficoń i Marcin Śliwa, sekretarz Gminy Kęty – Ewelina Jura-Bączek, skarbnik Gminy Kęty – Grażyna Zątek, sołtys Witkowic – Marian Zaręba, radny powiatowy – Dariusz Gawęda, dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Witkowicach – Bożena Kubisiak, prezes spółki „Komax” w Kętach – Krzysztof Michalski, prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kętach – Sławomir Drewniany, gminny komendant OSP i radny powiatowy  – Józef Szafran, komendant Straży Miejskiej w Kętach – Zbigniew Kanik.

galeria zdjęć⇓

 

Opublikowano 29 kwietnia 2018

Facebook