Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zebranie Wiejskie w Witkowicach

zebranie-1OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

 

Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa
Sołtys Marian Zaręba
zwołuje

na dzień 18 września (niedziela) 2016 r. o godz. 11.15
w budynku ZSP Witkowice

ZEBRANIE WIEJSKIE

Porządek obrad:

Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.
Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2017.
Sprawy bieżące.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
Zakończenie Zebrania.

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 50 osób, zebranie odbędzie się w drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, to jest o godz. 11.45.

W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 25 osób.

 

Sołtys

Marian Zaręba

Opublikowano 9 września 2016

Facebook