Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zebranie wiejskie w sprawie środków z Funduszu Sołeckiego w Witkowicach już 21 września

Sołtysi oraz Burmistrz Gminy uprzejmie informują, że we wrześniu zorganizowane zostaną zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Kęty w sprawie środków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok z zachowaniem reżimu sanitarnego wymaganego przepisami prawa.

W 2014 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kęty środków stanowiących fundusz sołecki.  W 2021 roku można będzie wykonać  w sołectwach naszej gminy zadania, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek danego sołectwa o realizację konkretnej propozycji zadania, do kwoty 41 752,80 zł, uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnienie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.) informuje o obowiązku zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa oraz zachowania odległości co najmniej 1,5 m od przebywających podczas zebrania osób. Ponadto obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do lokalu, w którym odbywa się zebranie.

Terminy zebrań:

UG Kęty

Opublikowano 12 września 2020

Facebook