Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zatwierdzono fundusz sołecki na rok 2017 w Witkowicach

g5144dZebranie wiejskie w sprawie uchwalenia wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w Witkowicach odbyło się w niedzielę (18 września) o godz. 11.00 w Sali Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego.

Urząd Gminy reprezentowali: Rafał Ficoń i Marcin Śliwa – zastępcy burmistrza, Ewelina Jura-Bączek – sekretarz Gminy, Grażyna Zątek – skarbnik. Zebranie otworzył Marian Zaręba- sołtys Witkowic.

Członkowie OSP w Witkowicach złożyli wniosek o przekazanie środków na zakup przenośnego zestawu nagłośniającego. Koszt czterech głośników i wzmacniacza to około trzy tysiące złotych.

Grażyna Zątek: Przepisy określają, że fundusz sołecki może pokryć wydatki w ramach zadań własnych Gminy, a zestaw nagłaśniający w żaden sposób nie wpływa do zapewnienia gotowości bojowej straży. W związku z tym, nie ma możliwości, by w ramach funduszu sołeckiego zakupić zestaw nagłośnieniowy.
Marcin Śliwa: Nikt nie kwestionuje potrzeby zakupu nagłośnienia, jednak chodzi o kwestie formalne związane z funduszem sołeckim. Proponuję złożyć wniosek i zrealizować to zadanie z innych środków.

Wniosek Rady Sołeckiej: wykonanie dokumentacji i zabudowa punktów świetlnych na ul. Zielnej i Dębowej.

Wniosek został przegłosowany przez mieszkańców i zatwierdzony uchwałą.

Kwota dla każdego sołectwa gminy Kęty w ramach funduszu sołeckiego wynosi 25,629 tys. zł.
Warto zaznaczyć, że fundusz sołecki to środki wydzielone z budżetu Gminy Kęty i przekazane do dyspozycji Rady Sołeckiej i mieszkańców. Kwota funduszu sołeckiego ogłaszana jest przez Ministerstwo Finansów. Gmina otrzymuje zwrot 30 procent pieniędzy wydanych w ramach funduszu sołeckiego dopiero po zakończeniu inwestycji i kontroli, ale tylko wtedy, gdy środki zostały wydane zasadnie.

o19342d o19341d o19344d o19343d
Autor/foto: Ewelina Sadko/źródło: UG Kęty

Opublikowano 19 września 2016

Facebook