Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE WIELKANOCNYM

Święta Wielkanocne tuż, tuż! Jak co roku Dom Kultury w Kętach zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Tym razem królować będą świąteczne zające!

Konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Kategorie konkursowe

Konkurs przewiduje podział na kategorie wiekowe:

– dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców),
– dzieci z klas I-III (dopuszczalna pomoc rodziców),
– dzieci z klas IV-VI,
– młodzież w wieku 13-17 lat,
– dorośli powyżej 18 roku życia.

Cele konkursu:

– pobudzanie aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
– kultywowanie tradycji wielkanocnych,
– rozwijanie zdolności manualnych,
– inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
– wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.

Wykonanie – technika dowolna.

Dla laureatów przewidziane są nagrody. 

Prace konkursowe wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w pokoju nr 2 w Domu Kultury w Kętach do dnia 9 kwietnia 2019 roku. Prace po tym terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na wernisażu wystawy w Domu Kultury w Kętach w dniu 16 kwietnia 2019 roku (godzina zostanie podana w terminie późniejszym na stronie internetowej organizatora). Prace zakwalifikowane do wystawy (nie tylko laureatów) będą do odebrania dopiero po wystawie pokonkursowej od 26 kwietnia do 7 maja 2019 roku. Prace nieodebrane do dnia 7 maja 2019 roku nie będą przechowywane.

Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony Organizatora jest Pani Kaja Sewera dostępna pod numerem telefonu 33 844 86 74, e-mail: kaja.sewera@domkultury.kety.pl

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszeń 

Opublikowano 14 marca 2019

Facebook