Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zakończył się remont na ulicy Dębowej w Witkowicach

18 lipca odbył się odbiór wyremontowanej ulicy Dębowej w Witkowicach. Modernizacja nawierzchni drogi na odcinku 164 m wykonana została w ramach zadania pn. Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminie Kęty.

Zakres prac obejmował:
– rozebranie istniejącej nawierzchni umocnionej bitumem
– wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją,
– wykonanie warstwy odprężającej z kruszywa łamanego,
– wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna,
– wykonanie poboczy z tłucznia.

Wartość remontu to 151 104,95 brutto

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Oficjalnego odbioru drogi dokonali: Krzysztof Jan Klęczar – burmistrz Gminy Kęty, Marcin Śliwa – II zastępca burmistrza Gminy Kęty, Rafał Zieliński – główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Gminnej, Mateusz Fujak – Inspektor Nadzoru oraz Marian Zaręba – sołtys Witkowic.

Wykonawcę, PW RADEX Sp. z o.o. z Bielska-Białej, reprezentowali: Roland Boda – kierownik budowy i Bartłomiej Moś – kierownik robót.

-kf

Opublikowano 19 lipca 2018

Facebook