Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wznowienie działalności placówek opiekuńczo-terapeutycznych od najbliższego poniedziałku

Jak informuje Urząd Gminy Kęty, 14 września wznowią działalność placówki opiekuńczo-terapeutyczne działające na terenie naszej gminy.

Dotyczy to m.in. Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach oraz świetlic młodzieżowych.

Jak czytamy w informacji na stronie internetowej kęckiego magistratu, „zawieszenie publicznych usług opiekuńczych, które na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego obowiązuje do niedzieli, wynikało z sytuacji epidemicznej w Małopolsce oraz rekomendacji Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.”

Aktualnie władze województwa małopolskiego podjęły decyzję o przywróceniu od 14 września 2020 r. zajęć w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, klubach integracji społecznej i w ramach warsztatów terapii zajęciowej.

Wszystkie zajęcia w ww. placówkach odbywać się będą w oparciu o reżim sanitarny, aktualne rekomendacje związane z obowiązującym stanem epidemii oraz lokalnymi uwarunkowaniami.

Pełna treść komunikatu >>TUTAJ<<

 

źródło: Info Kęty

Opublikowano 10 września 2020

Facebook