Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wręczono certyfikaty za udział w cyklu szkoleń z zakresu ochrony środowiska

21 maja w Domu Kultury w Kętach odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom szkolenia pn. „Cykl szkoleń dla mieszkańców Lokalnej Grupy Działania ‘Dolina Soły’ z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu i innowacji”.

Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekt napisany został przez Ochotniczą Straż Pożarną w Witkowicach, której prezesem jest Artur Suski. Realizację szkoleń zlecono na zasadzie wyboru konkursowego firmie Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach.

Szkolenia realizowane były w terminie  od marca 2018 r. do końca maja i dotyczyły następującej tematyki:
– identyfikacja zanieczyszczeń wody – warsztaty,
– odnawialne źródła energii, alternatywne metody pozyskiwania energii (prąd, ciepło, woda),
– monitoring powietrza atmosferycznego,
– wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców miast i wsi,
– niska emisja i smog,
– regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska.

Szkolenia przeprowadzono w pięciu gminach wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim oraz Wieprz. Zajęcia prowadzone były w 15-osobowych grupach i łącznie objęły 330 osób, które w czasie trwania szkoleń poszerzały wiedzę na tematy związane z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem zmianom klimatu i innowacji. Rekrutacja na szkolenia miała charakter otwarty. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

W cyklu szkoleń uczestniczyli członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kęty oraz organizacji senioralnych z gminy Kęty. Wykładowcami byli pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej: Monika Wierzbińska i Konrad Sikora.

Certyfikaty wręczali: dyrektor Wydziału Rozwoju Urzędu Gminy Kęty – Urszula Baczyńska-Śleziak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach – Artur Suski oraz dyrektor Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach – Maria Oczko.

Specjalne podziękowania: za umożliwienie przeprowadzenia cyklu szkoleń otrzymał burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar, za pomoc przy realizacji projektu  – Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, za przygotowanie i organizację cyklu szkoleń – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach – Artur Suski oraz za przeprowadzenie szkoleń – wykładowcy: Monika Wierzbińska i Konrad Sikora.

„To wszystko dla dobra naszej małej Ojczyzny, ale i wielkiej Ojczyzny” – podkreślił na zakończenie Józef Szafran – komendant gminny OSP Kęty, który również był uczestnikiem szkolenia, zwracając uwagę na ważność tematyki ochrony środowiska. Złożył także serdeczne podziękowania w imieniu strażaków z gminy Kęty za zorganizowanie szkoleń i pogratulował wszystkim uczestnikom.

Opublikowano 28 maja 2018

Facebook