Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Walne Zebranie Sprawozdawcze KR i KGW w Witkowicach odwołane!

Zarząd Kółka Rolniczego w Witkowicach
zawiadamia,
że w wyniku sytuacji związanej z koronawirusem
zwołane na 14.03.2020 r.
Walne Zebranie Sprawozdawcze
Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich

zostaje odwołane!

Opublikowano 12 marca 2020

Facebook