Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uwaga! Trening systemu wykrywania i alarmowania

Jutro (14 listopada 2017 r.) w godzinach od 10:00 do 20:00 na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania. W tym dniu o godzinie 10:00 zostaną włączone syreny alarmowe. Sprawdzenie systemu zostanie przeprowadzone poprzez wyemitowanie sygnału za pomocą syren alarmowych „Ogłoszenie alarmu” – ćwiczebny (sygnał akustyczny, modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty) oraz po upływie jednej godziny od zakończenia sygnału „Odwołanie alarmu” ćwiczebny (sygnał akustyczny, ciągły dźwięk syreny trwający trzy minuty.)

Będą to alarmy ćwiczebne. Prosimy nie podejmować żadnych działań na te sygnały.

W ramach treningu systemu wykrywania i alarmowania dyrektorzy szkół przeprowadzą szkolenie i ewakuację z budynków szkolnych oraz dokładnie zapoznają uczniów z obowiązującymi sygnałami alarmowymi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

WZK UG Kęty

Opublikowano 13 listopada 2017

Facebook