Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uniwersytet Pierwszego Wieku po raz drugi w Gminie Kęty!

Gmina Kęty wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza nabór na zajęcia Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Nasi studenci, pod okiem wykładowców, będą brać udział w wykładach, ćwiczeniach, a także wycieczkach dydaktycznych. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w wybraną sobotę.
Tegoroczny kierunek to Bioróżnorodność fauny i flory.

Uniwersytet zachęci dzieci do nauki, rozwinie ich pasje, wzbogaci wiedzę oraz połączy świat akademicki z dziecięcą ciekawością. Poprzez kontakt z autorytetami i specjalistami z różnych dziedzin, dzieci od najmłodszych lat będą mogły poszerzać swoje zainteresowania oraz umiejętność twórczego myślenia. Przed małymi studentami rok wyzwań, nowych znajomości a także niezapomnianych wrażeń.
Studentem Uniwersytetu Pierwszego Wieku może zostać każde dziecko w wieku od 10 do 13 lat uczęszczające do szkoły podstawowej z terenu gminy Kęty.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest zgłoszenie dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kęty.
Jednorazowa opłata za udział w zajęciach wynosi 50 zł za rok akademicki.
Zapisy będą prowadzone od 10 września aż do wyczerpania miejsc. O wpisie na listę studentów Uniwersytetu Pierwszego Wieku będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc jest ograniczona!
Więcej informacji pod numerem tel. 33 844 76 00 wew. 142
Formularz rekrutacyjny do pobrania w załączniku poniżej.

Załącznik: formularzupw18

UG Kęty

Opublikowano 7 września 2018

Facebook