Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Trzymamy kciuki za naszych szóstoklasistów

We wtorek, 5 kwietnia, szóstoklasiści w całej Polsce podejdą do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Zmagania rozpoczną się o godz. 9., a sprawdzian podzielony jest na dwie części.

Pierwsza część jest sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, wplatane są tu także zadania dotyczące przyrody i historii. Potrwa ona 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu np. dyslektyków, będzie to 120 minut.

Po przerwie, o godz. 11.45, rozpocznie się druga część sprawdzianu – test z języka obcego. Na rozwiązanie testu uczniowie będą mieć 45 minut, w przypadku dyslektyków – 70 minut.
Zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego.

Tegoroczni szóstoklasiści są – zgodnie z zapowiedziami MEN – ostatnim rocznikiem, który przystępuje do tego sprawdzianu; od przyszłego roku ma on zostać zlikwidowany. Są oni też drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym będzie pisać sprawdzian w formule, która wprowadzona została w roku ubiegłym.

Życzymy wszystkim uczniom klas szóstych jak najlepszych wyników.

 

Autor:kf

Opublikowano 4 kwietnia 2016

Facebook