Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Tabliczki adresowe ratują życie! Zadbaj o to, by były widoczne!

 

Urząd Gminy Kęty oraz Komenda Straży Miejskiej w Kętach przypominają wszystkim właścicielom budynków o obowiązku umieszczenia w odpowiednich, widocznych miejscach tabliczek z numerami nieruchomości oraz nazwami ulic, przy których są usytuowane.

Podkreślić należy, że prawidłowe oznakowanie posesji sprzyja poprawie naszego bezpieczeństwa, pomagając służbom ratunkowym i porządkowym dotrzeć na miejsce wezwania bez zbędnej zwłoki. Dlatego też tabliczki adresowe należy utrzymywać w należytym stanie (dbać o ich przejrzystość i czytelność) oraz oświetlać tak, by były widoczne także nocą.

Za uchylanie się od obowiązku umieszczenia tabliczki, Kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny w wysokości do 250,00 złotych bądź naganę. Takie same nieprzyjemności grożą również osobom, które nie dopełniają obowiązku oświetlenia tabliczki.

(Dz.U.2015.0.1094 t.j. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń)

UG Kęty

Opublikowano 6 lutego 2018

Facebook