Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Tablice z Dekalogiem

Zachęcamy do zapoznania się
z symboliką na tablicach z Dekalogiem,
które umieszczone zostaną
przy Grobie Pańskim.

 

 

 

SYMBOLIKA  TABLIC

Wszystkie linie, pęknięcia na tablicach – to nasze grzechy.

 

Przykazanie I

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”.

Bóg jest jeden, żywy i prawdziwy. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to cała reszta też jest na właściwym. Pęknięcia powyżej przykazania I – to drzewo życia. Bóg jest Stwórcą wszystkiego. To Bóg daje życie człowiekowi, a człowiek, ma za zadanie rozwijać się i wzrastać przez całe swoje życie. To Bóg i tylko Bóg może też zabierać życie ( pęknięcia po drugiej stronie).

„Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy …” (1Kor  8,6)

 

Przykazanie II

„Nie będziesz brał imienia Pana Boga  twego nadaremno.”

Wszystkie pęknięcia w tym przykazaniu to problemy każdego z nas, kiedy nasze grzechy lakierujemy ładnymi, definicjami prosto z Pisma Świętego. Kiedy wolny seks nazywamy miłością, zabójstwo prawem wyboru, deptanie moralności tolerancją itd. Nie wolno nam łamać  swych przysiąg, lecz należy dotrzymywać ich wobec Boga (przysięga małżeńska).

„ Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób : wasze „tak” niech będzie  „tak”, a „nie” niech będzie „nie”, abyście nie podpadli pod sąd.” (Jk 5,12)

 

Przykazanie III

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.”

Wszechobecną pogonią za pieniądzem usprawiedliwiamy każde nasze świętokradztwo. Z kradzieżą czasu, który powinien być poświęcony Bogu i rodzinie włącznie. Pamiętaj, abyś celebrował Eucharystię, miał potrzebę kontaktu z Pismem Świętym – w ciszy i zadumie. To święty dzień. Gdyby nie był taki ważny , nie znaleźlibyśmy na kartach Pisma Świętego tych słów: „A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym Swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął”. (Rdz 2,2) Pęknięcia oznaczają: pamiętaj, abyś dzień święty święcił i wzrastał w wierze, od nizin po wyżyny nieba.

„A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem  wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich.” (Hbr4,9-10)

 

Przykazanie IV

„Czcij ojca swego i matkę swoją.”

Pęknięcie – linia życia, które dają nam rodzice wraz z bezwarunkową miłością. Szacunek, do jakiego jesteśmy zobowiązani wobec rodziców, wypływa z szacunku, do jakiego jesteśmy zobowiązani wobec Boga Ojca. Pismo mówi wyraźnie, że ten szacunek jest bezwarunkowy. Nawet, jeśli rodzice stracą rozum, mamy ich szanować:

„Synu wspomagaj swojego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił . Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.” (Syr3,12-13)

„Dzieci bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi.” (Ef  6,1-3)

 

Przykazanie  V

„Nie zabijaj.”

– Nie zabijaj miłości Bożej w sobie i w drugim człowieku, a która jest Miłosierdziem i rozlewa się na cały świat;

– Nie zabijaj miłości  swojej w sobie i w bliźnim, ale też wolności  słowa i działania;

– Nie zabijaj dzieci nienarodzonych;

– Nie zabijaj dla zysku lub zemsty;

 – Nie zabijaj słowem, bliźniego swego;

– Nie zabijaj wybierając eutanazję;

– Nie zabijaj sumienia, które krzyczy we współczesnym świecie.

„Słyszeliście, że powiedziano przodkom : Nie zabijaj! A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi . A ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi…. (Mt  5, 21-22)

„Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,  a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.”  (1J  3,15)

 

Przykazanie VI

„Nie cudzołóż.”

Poplątane pęknięcia na tablicy to rozpadające się małżeństwa , małżonkowie podążający w kierunku tworzenia nowych związków. To grube pęknięcia zdrad, trójkątów małżeńskich, nierządów, gwałtów w  prywatnej przestrzeni życia małżeńskiego. Z hukiem w przestrzeń publiczną wdarła się pornografia, która zuboża moralność człowieka – katolika. Bóg pragnie od człowieka prawdomówności, miłości, czystości. Bóg mówi: miłość to zrozumienie, zaufanie i akceptacja partnera wraz z jego wadami i zaletami. Miłość oparta na poczuciu bliskości i bezpieczeństwa między dwiema osobami, to wzajemne wsparcie i przyjaźń.

„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.” (Mt  5, 27-28)

 

Przykazanie  VII

„Nie kradnij.”

Kradzież jest bardziej wszechobecnym zjawiskiem, niż nam się wydaje.

– Nie kradnij i szanuj cudzą własność;

– Nie kradnij wolności, suwerenności bliźniego swego;

– Nie kradnij cudzych środków materialnych;

– Nie kradnij nielegalnych stron internetowych z muzyką i filmami;

– Nie kradnij cudzych pomysłów, projektów i prac przypisując ich autorstwo sobie;

Oj, będzie bolało, kiedy nasza ukrywana prawda wyjdzie na jaw. A wyjdzie.

„Złodzieje … nie odziedziczą Królestwa Bożego.” (1Kor  6,10)

 

Przykazanie VIII

„ Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.”

Pęknięcia skierowane są w dół, bo człowiek fałszu, zakłamania, nie ma odwagi podnieść czoła do góry. Natomiast człowiek prawdy unosi ją w radosnym zachwycie. Fałsz, obłuda, zakłamanie to zakręcone drogi życia, które w konsekwencji prowadzą do destrukcji  – wyniszczenia siebie, a także godności drugiego człowieka. Fałsz, plotka, pomówienie, oszczerstwo itd.  ma moc broni biologicznej, powoduje, że osoba skrzywdzona zostaje osaczona w pętli, co w następstwie może być przyczyną wyczerpania psychicznego i samobójstwa. Kłamstwo na zawsze pozostanie kłamstwem, a tym samym złamaniem boskiego prawa. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, bo to sprawia, że nie jesteś wolnym człowiekiem, a serce twoje pozbawione jest miłości, radości i pokoju.

„Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami.” (Ef  4,25)

 

Przykazanie IX

„Nie pożądaj żony bliźniego swego.”

Pęknięcia w IX przykazaniu mówią  nam o wierności i uczciwości małżeńskiej.

Nasze życie jest pełne pokus, ludzie pragną się czuć atrakcyjni i podziwiani. Czasem jeden komplement usłyszany od nieznajomej lub nieznajomego usypia rozum i budzi pożądanie, prowadząc do zdrady. Bóg jednak mówi: „co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. (Mt 19,6b) Żona powinna szanować uczucia męża, a mąż żony, nie powinni się wzajemnie ranić.

„Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach:  rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.” (Kol  3,5)

 

Przykazanie X

„Ani żadnej rzeczy, która jego jest.”

Zazdrość to jeden z grzechów, nie dość, że obciąża sumienie, to jeszcze nie daje żadnej przyjemności. A jedynie udrękę. Zazdrość o rzeczy materialne, albo te niematerialne (talent, pozycję, zdrowie, urodę) ma jeden korzeń – brak poczucia własnej wartości. Ostatnie przykazanie przenosi nas do pierwszego. ”Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne  też na właściwym.” Jest tylko jedno wyjaśnienie tego, dlaczego zazdroszczę bliźniemu dobrego samochodu, firmy, albo talentu – Bóg nie jest w moim życiu  na pierwszym miejscu.

Zgromadzone przez człowieka dobra materialne są ulotne i zupełnie niepotrzebne mu po śmierci.

„Zły jest, kto zazdrosnym okiem patrzy, odwraca oblicze i z góry spogląda na innych. Oko złe  zazdrości chleba, i brakuje go na jego stole.” (Syr 14,8. 10)

„Ale jeśli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Gdzie bowiem zazdrość i rządza sporu, tam bezład i wszelki występek.” (Jk  3,14.16)

 

         Dekalog jest niezmiennie aktualny. Zmieniają się realia techniczne, obyczajowe, społeczne, ale serce człowieka jest wciąż takie samo – łamiące po kolei wszystkie przykazania Dekalogu, który jak się okazuje, jest nie tylko zbiorem zakazów, ale przede wszystkim zbiorem praw, które dają człowiekowi wolność. Realizacja Bożych przykazań to prosta droga do Nieba!

Tylko od nas zależy, czy wybierzemy przykazania wyznaczone przez Boga, dzięki którym możemy prowadzić godne i uczciwe życie.

Opublikowano 10 kwietnia 2022

Facebook