Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Straż Miejska ruszyła z kontrolami. Na celowniku pojemniki do segregacji odpadów

Strażnicy Miejscy z Kęt informują, że rozpoczęli wzmożone kontrole nieruchomości na terenie gminy Kęty. W najbliższym czasie sprawdzać będą jak mieszkańcy segregują odpady i czy robią to zgodnie ze złożonymi w Gminie deklaracjami. Pod lupę trafią przede wszystkim BIO odpady, które od początku kwietnia tego roku mamy obowiązek gromadzić w brązowych, podpisanych pojemnikach.

Wprowadzenie frakcji BIO odpadów wynikało wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i mimo, że funkcjonuje już ponad trzy miesiące to wielu mieszkańców wciąż ma problem z przygotowaniem odpowiedniego pojemnika, stąd decyzja o kontrolach – wyjaśnia Artur Suski, strażnik miejski z Kęt. – W przypadku nieprawidłowego przechowywania BIO odpadów lub błędnie oznakowanego pojemnika właściciel otrzymuje upomnienie i zobowiązany jest do zastosowania się do obowiązujących przepisów. Po ustalonym czasie ponawiamy kontrolę i jeśli nadal są nieprawidłowości nakładamy mandat – wyjaśnia.

Kontrole prowadzone będą systematycznie i obejmą wszystkie sołectwa gminy Kęty oraz miasto. 

 


Przypominamy!

Od 1 kwietnia tego roku w naszej gminie odbierana jest dodatkowa frakcja odpadów segregowanych. Wprowadzenie tego obowiązku wynika wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na mocy tej ustawy Rada Gminy była zobowiązana do uchwalenia na sesji nowego regulaminu dotyczącego, m.in. segregacji śmieci, ponieważ musiały się tam znaleźć zapisy o sposobie odbioru nowej frakcji BIO.Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.

BIO. Co to konkretnie jest?

Odpady biodegradowalne, w skrócie BIO to odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek jedzenia, owoców i warzyw. Do brązowego pojemnika oznaczonego jako BIO mieszkańcy mogą wrzucać odpady kuchenne, spożywcze – stałe, fusy z kawy i herbaty bez woreczków i opakowań, owoce i warzywa, skorupki jajek. Nie wrzucamy tu liści, trawy, drobnych gałęzi, bo te trafiają do odpadów zielonych odbieranych w brązowych workach. Z kolei do odpadów zmieszanych trafiają resztki pochodzenia zwierzęcego: mięso, wędliny, kości, ości oraz tłuszczów takich jak: masło, margaryna, smalec.

Gdzie powinien trafiać olej jadalny?

Zasadniczo oleje jadalne nie powinny trafiać do sieci kanalizacyjnej. W naszej gminie jest możliwość oddawania zużytego oleju jadalnego do dalszego recyklingu. Wystarczy przelać je do zwykłej plastikowej butelki typu PET i wrzucić do jednego z naszych pojemników, których sieć stale rozbudowujemy. Obecnie pojemniki znajdują się przy ulicy Mickiewicza 8 (PSZOK, teren firmy „Komax”) oraz na parkingu obok skrzyżowania ulic Wyspiańskiego oraz Żwirki i Wigury w Kętach, w Bielanach na placu Świętego Macieja 1 (przy remizie OSP, obok pojemników na zużytą odzież), w Bulowicach przy ulicy Bielskiej 38 (obok przedszkola i sołtysówki), w Łękach przy ulicy Akacjowej 37 (remiza OSP), w Malcu przy ulicy Jędrzejowskiego 16 (Dom Ludowy) oraz w Witkowicach przy ulicy Dworskiej 46 (obok tzw. Dworku). Pamiętajmy, że nie można wlewać oleju lub tłuszczu bezpośrednio do pojemnika, nie można też wrzucać do niego oleju w szklanych butelkach.

Czy każdy mieszkaniec musi mieć brązowy pojemnik na obowiązujące od 1 kwietnia BIOodpady?

Nie, nie każdy. Pierwsza grupa mieszkańców, która nie musi posiadać tego pojemnika to ci, którzy deklarują kompostowanie wszystkich odpadów BIO, czyli odpadów zielonych i bio-kuchennych, a tym samym korzystają ze zniżki. Drugą grupą mieszkańców są Ci, którzy kompostują tylko BIO odpady kuchenne warzyw i owoców, a jednocześnie oddają odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie). Ta grupa nie korzysta ze zniżki, ale nie ma też obowiązku posiadania brązowego pojemnika. Pozostali mieszkańcy mają obowiązek wyposażenia swoich nieruchomości w brązowe pojemniki na BIO.

Czy pojemnik BIO można zastąpić workami biodegradowalnymi, które dostępne są na rynku i nie szkodzą środowisku?

Nie, odpady BIO odbierane są tylko w oznaczonych brązowych pojemnikach.

A co jeśli ktoś nie ma żadnych odpadów BIO i zielonych, ponieważ, np. wszystko przetwarza dalej, czyli odpady zielone zużywa jako nawóz w gospodarstwie, a resztkami jedzenia karmi kury, kaczki itp.?

Ustawodawca przewidział jedynie, że właściciel nieruchomości, który w kompostowniku przydomowym przetworzy wszystkie odpady zielone i BIOodpady może skorzystać ze zniżki. Warunkiem jest tu złożenie odpowiedniej deklaracji. Gmina może kontrolować mieszkańców i sprawdzać czy wywiązują się z oświadczeń złożonych w deklaracjach. Niedopuszczalne jest zdeklarowanie kompostowania wszystkich bioodpadów (korzystania z częściowego zwolnienia z opłaty) i jednoczesne oddawanie odpadów BIO i odpadów zielonych.

W czym do brązowego pojemnika wyrzucać bioodpady?

Tylko luzem! Jest to rozwiązanie mało wygodne, ale bezpieczne, zgodne z obowiązującymi zasadami i wpisujące się w światowy trend eliminacji plastiku ze środowiska. BIOodpadów nie wyrzucamy ani w workach kompostowalnych, ani innych, np. oksydegradowalnych.

Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych opublikowane są TUTAJ

UG Kęty

Opublikowano 7 lipca 2022

Facebook