Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Straż Miejska i Policja w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”

Po ponad dwumiesięcznej przerwie od zajęć, uczniowie wrócili do szkół i rozpoczęli nowy rok szkolny. Niestety dzieci, chociaż wypoczęte, często są rozkojarzone i nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, o których bezwzględnie należy pamiętać.

Początek roku szkolnego to wzmożone natężenie ruchu pieszych i pojazdów w rejonach szkół, powodujące wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – podkreśla Grzegorz Środa, komendant Straży Miejskiej w Kętach. – Z tego właśnie powodu zdecydowaliśmy, że nasi strażnicy miejscy wraz z funkcjonariuszami kęckiej policji objęli szczególnym nadzorem drogi w rejonach placówek oświatowych – dodaje.

W tym roku strażnikom z Kęt przypadły rejony szkół  w miejscowości Bielany, Bulowice, Witkowice oraz ulica Szkolna w Kętach. Tam czuwali nad bezpieczeństwem, pouczali jak należy zachować się na jezdni, tłumaczyli zasady ruchu drogowego, a w razie potrzeby – kierowali ruchem, by ułatwić rodzicom transport pociech do placówek.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie szkół i przedszkoli, policjanci wraz ze strażnikami miejskimi  sprawdzili także oznakowania w tych miejscach. Zwrócili również szczególną uwagę na kierujących oraz pieszych, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym i skontrolowali transport przewożący młodzież do szkół.

Grzegorz Środa – komendant Straży Miejskiej w Kętach
źródło: Info Kęty

Opublikowano 8 września 2020

Facebook