Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • – Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • – Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • – Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • – Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • – Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • – Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

  Gdzie szukać pomocy?
   

  – Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  – Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Opublikowano 26 czerwca 2020

Facebook