Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rozpoczęły się egzaminy maturalne

Dziś o godz. 9.00 rozpoczął się pierwszy egzamin maturalny – test pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzony zostanie egzamin z języka ojczystego na poziomie rozszerzonym.

Sesja egzaminów pisemnych trwa od 4 do 24 maja – terminy egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy ustne przeprowadzone zostaną od 4 do 26 maja – każda szkoła ustala we własnym zakresie ich terminy.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę i język obcy – na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzyści muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą podjąć się maksymalnie do pięciu egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Wszyscy maturzyści muszą przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano – początek o godz. 9.00 i po południu – początek o godz. 14.00 Po południu odbywać się będą głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów oraz egzaminy z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

A już jutro, 5 maja, rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – z wiedzy o tańcu (to dotyczy maturzystów z wcześniejszych roczników, zdających maturę według starych zasad).

Na 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z języka niemieckiego będzie 11 maja, z języka rosyjskiego – 17 maja, z języka francuskiego – 19 maja, z języka hiszpańskiego – 22 maja, z języka włoskiego – 23 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) – 24 maja.

9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z języka łacińskiego i kultury antycznej; 10 maja: rano – z wiedzy o społeczeństwie, po południu – z informatyki; 12 maja: rano – biologii, po południu – z filozofii; 15 maja: rano – z historii, po południu – z historii sztuki; 16 maja: rano – z chemii, po południu – z geografii, 18 maja: rano – z fizyki i astronomii, po południu – z historii muzyki.

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez absolwentów klas dwujęzycznych wyznaczono na 24 maja.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych odbędą się od 1 do 20 czerwca. Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 22 sierpnia, a ustne w dniach 23-25 sierpnia.

Aby zdać maturę, należy zaliczyć egzaminy z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmioty obowiązkowe to: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski).

Dodatkowo należy zdać egzamin z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także egzamin ustny z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Maturzystom, nie tylko z Witkowic, życzymy powodzenia!

Opublikowano 4 maja 2017

Facebook