Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Witkowicach

W niedzielę, 8 maja w Witkowicach odbyło się Zebranie Wiejskie. Z mieszkańcami spotkali się: Marian Zaręba – sołtys wsi, Krzysztof Jan Klęczar – burmistrz Gminy Kęty, Rafał Ficoń i Marcin Śliwa – zastępcy burmistrza, Ewelina Jura – Bączek – sekretarz Gminy Kęty, Piotr Własiński – dyrektor wydziału infrastruktury Gminy Kęty, Bożena Kubisiak – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Witkowicach, Sławomir Drewniany – dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kętach, Stefania Kołodziejczyk – prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax w Kętach, Zbigniew Kanik – komendant Straży Miejskiej w Kętach oraz przedstawiciel policji. Na Sali zjawiło się także 51 mieszkańców sołectwa.

Po oficjalnym otwarciu zebrania i powołaniu komisji, sołtys Marian Zaręba zaprezentował sprawozdanie z działalności za 2015 rok:

Rada sołecka zdecydowała o rozdysponowaniu budżetu w kwocie 10,7 tys. zł w następujący sposób: na budowę drogi szkolnej do ul. Winogronowej, 5,7 tys. zł na zakup i transport tłucznia na drogi gminne, 2,5 tys. zł na remont drogi gminnej, 2 tys. zł na dotację dla OSP, 1,5 tys. zł na dofinansowanie LKS „Orzeł” oraz 1,5 tys. zł na dofinansowanie dla Klubu Seniora.

Komisja rewizyjna zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Rady Sołeckiej. Mieszkańcy poparli uchwałę jednogłośnie.

W następnej kolejności burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar zaprezentował sprawozdanie za ubiegły rok. Podkreślił, że Gmina zainwestowała pokaźną kwotę na remont budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego oraz zapewnił, że w tym roku prace modernizacyjne będą kontynuowane. Szczegóły sprawozdania, wnioski z ostatniego zebrania oraz plany na 2016 r. dostępne są na slajdach prezentacji w galerii poniżej.

Następnie przedstawiono propozycje Rady Sołeckiej dotyczące tegorocznego budżetu. Rada zdecydowała o rozdysponowaniu środków w kwocie 10 710 zł na: budowę dróg śródpolnych, w tym drogi do kapliczki, zakup i transport tłucznia, dotację dla OSP na zakup kruszywa (2,5 tys. zł), dotację dla Stowarzyszenia Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych (1 tys. zł), dotację dla Klubu Seniora (1 tys. zł), dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich na organizację dożynek (500 zł) oraz rezerwę do dyspozycji sołtysa (2 tys. zł).

Z kwotą dotacji dla Stowarzyszenia Bractwa Górników nie zgodziła się jedna z mieszkanek sołectwa. Chwilę później głos zabrał prezes i wytłumaczył, że w tym roku stowarzyszenie obchodzi okrągły jubileusz, w związku z tym członkowie zawnioskowali o dotację, którą zamierzali przeznaczyć na organizację uroczystości. Jednak skoro kwota budzi wątpliwości wśród mieszkańców – zrezygnował z jej przyjęcia.

Za taką zmianą zagłosowało 16 obecnych na sali osób, 12 osób było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu. “Odebrany” Stowarzyszeniu Górników tysiąc złotych trafił do rezerwy sołtysa, która ostatecznie stanowi trzy tysiące złotych.

Wnioski zgłoszone podczas zebrania przez mieszkańców Witkowic:

Odśnieżanie na ul. Kaprackiej – porozumienie Gminy z Powiatem.

Na ul. Poprzecznej od strony północnej nie ma fosy i woda z drogi zalewana pola. Proszę coś z tym zrobić.

Proszę o poprawienie nawierzchni ul. Kanada boczna i wycięcie krzaków przy tej ulicy.

Ul. Podkokocie – proszę o położenie nawierzchni asfaltowej, tj. na odcinku o długości około 130 metrów.

Wnioskuję o utwardzenie 100 metrów drogi Kanada i Graniczna.

Proszę o zmianę znaku na ul. Winogronowej. Jest tam ograniczenie do 5 ton, a ja nam gospodarstwo i muszę mieć możliwość dojazdu.

Na ul. Zielnej jest pełno dziur oraz brakuje fosy. Proszę o remont tej drogi.

Wnioskuję o montaż oświetlenia na ul. Spokojnej i Widokowej. Wnioskuję także o słupy oświetleniowe na ul. Kwiatowej przynajmniej do pana Kasperka oraz naprawę mostu na tej ulicy.

Ul. Beskidzka boczna była w ubiegłym roku naprawiana. W rzeczywistości znów wymaga modernizacji.

Prosimy o wydłużenie godzin pracy
doktora w przyjmującego w przychodni zdrowia.

Więcej informacji: tutaj

Źródło: UG Kęty

Opublikowano 10 maja 2016

Facebook