Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Raport Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20 kwietnia 2020

Raport opublikowany przez Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20 kwietnia 2020  r. dotyczący aktualnej sytuacji związanej z pandemią covid-19:

Dzień dobry w poniedziałek. Przez weekend sporo się wydarzyło. Wspólnie z naszym sztabem kryzysowym przygotowaliśmy dla Was zestaw najważniejszych informacji.

Raport na dzień 20.04.2020 r., godz. 11.00

1. Nie mogę już niestety zameldować, że w naszej Gminie nie ma przypadków wystąpienia wirusa. Według mojej wiedzy, na moment publikacji tej informacji, na terenie naszego powiatu potwierdzono 10 przypadków wystąpienia koronawirusa, z czego 3 u mieszkańców Gminy Kęty.

2. Z dniem 20 kwietnia 2020 r. wprowadzono w Polsce nowe zasady w tym m. in.:

• zostaje zniesiony zakaz przemieszczania się (z wyjątkiem wypadków określonych w rozporządzeniu),

• zniesiony zostaje zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż oraz pełniących funkcje publiczne terenów leśnych, w szczególności: parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania. UWAGA w dalszym ciągu obowiązuje zakaz korzystania z placów zabaw oraz urządzeń przeznaczonych do zabaw dzieci,

• do odwołania przemieszczanie małoletniego do ukończenia 13 roku życia możliwie jest wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej,

• przemieszczanie się możliwe jest z zachowaniem 2 m odległości (poza wypadkami wskazanymi w rozporządzeniu) i zakrywania ust i nosa. UWAGA obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób przebywających na terenie lasów,

• określono nowe zasady ilości osób w sklepach – 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi nie więcej niż 100 m 2 , albo 1 osoba na 15 m 2 tej powierzchni, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi więcej niż 100 m 2, z kolei w przypadku handlu na straganie lub targowisku – 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży,

• utrzymane zostają godziny dla seniorów, z tą zmianą że obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 (wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia),

• trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15 m 2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny,

• na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy,

3. Utrzymany zostaje obowiązek 14 dniowej kwarantanny dla osób wracających i osób wspólnie z nimi zamieszkującymi lub gospodarującymi.

4. Bardzo dziękuję firmom (na czele z Grupą Kęty), organizacjom społecznym (Klub Seniora “Pod Złotym Dębem” z Witkowic, KGW w Malcu) oraz licznym, anonimowym Mieszkańcom za uszycie oraz przekazanie dużych ilości maseczek ochronnych. Są one systematycznie dystrybuowane. W tym miejscu jeszcze raz podkreślę, jeśli kogoś na maseczkę nie stać może zgłosić się do GOPS, gdzie maseczkę otrzyma.

5. Wiem, że coraz bardziej daje się Wam wszystkim we znaki fizyczne zamkniecie szkół. Musimy wszyscy uzbroić się w cierpliwość, niewiele tu od nas zależy. W ramach programu rządowego pozyskaliśmy spore środki i zakupiliśmy sprzęt komputerowy. sprzęt ten, oraz komputery możliwe do użyczenia z Urzędu Gminy trafiły już do najbardziej potrzebujących uczniów, których wskazali dyrektorzy naszych szkół. Choć w ten sposób chcemy pomóc Wam w tym trudnym czasie.

6. Jesteśmy po piątkowej próbie przeprowadzenia sesji Rady Miejskiej w trybie “on line”. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie przeszkód, by Rada w tym trybie obradowała w najbliższy piątek.

7. Wybaczcie, jeśli na kierowane do mnie pytania odpowiadam z opóźnieniem. Wcześniej pisałem, że jest tego “sporo”, po tym weekendzie weryfikuję znaczenie słowa “sporo”. Odpowiem każdemu, ale czasem z lekkim opóźnieniem. Jeśli coś “zgubię”, śmiało się przypominajcie.

Tyle na gorąco. Pozdrawiam Was serdecznie!

Krzysztof Jan Klęczar
Burmistrz Gminy Kęty

Opublikowano 20 kwietnia 2020

Facebook