Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Raport Burmistrza Gminy Kęty na dzień 25 maja 2020 r.

Przekazujemy treść komunikatu opublikowanego w dniu 25 maja 2020 r. przez Krzysztofa Jana Klęczara, burmistrza Gminy Kęty:

Dzień dobry w poniedziałek. Po serii narad i rozmów telefonicznych przedstawiam pakiet najważniejszych informacji na dziś.

1. Rzetelne informacje epidemiologiczne

Według ostatniej oficjalnej informacji sanepidu, na dzień 24.05. godz. 13.00, obserwujemy niestety w Gminie Kęty wzrost ilości potwierdzonych przypadków zachorowań w związku z Covid 19. W liczbach wygląda to następująco: 21 osób z wynikiem dodatnim, 61 osób na kwarantannie domowej (skierowanych przez sanepid), 58 osób skierowanych na granicy.

Tu mój prywatny apel: choć wzory z góry są karygodne, szanujmy się. Tylko w ten sposób możemy chronić siebie i naszych bliskich. Zachowajmy odstępy, nośmy maseczki, przestrzegajmy ograniczeń ufając, że Ci, którzy je wprowadzili wiedzą, co robią. Już tydzień temu o tym pisałem: na naszych ulicach pojawiło się rozluźnienie. Dziś pojawiają się smutne statystyki. Przypadek?

2. Reakcja na weekendowe “akcje” w gminnych parkach

Poczyniliśmy stosowne kroki w związku ze „śmieciową” sytuacją w naszych parkach. Posypały się mandaty, pojawiły się nowe kosze, w pierwszy weekend „zagrało”. Nie bez znaczenia z pewnością była tu kiepska pogoda. Zobaczymy, co będzie dalej.

3. Finanse w dobie pandemii

Wysłuchawszy wszystkich „za” i „przeciw” podjąłem decyzję, że na najbliższej Sesji Rady Miejskiej przedłożę Radnym propozycję obszernych zmian w gminnych finansach, obejmujących m.in. ujęcie finansowania budowy kolejnego etapu obwodnicy w formie emisji obligacji oraz korektę Wieloletniej Prognozy Finansowej, która umożliwi Gminie funkcjonowanie wobec sytuacji gospodarczej wywołanej przez pandemię Covid 19. Czasy są nieobliczalne, z wielu spraw rezygnujemy, ale to zadanie – choć kosztowne – jest fundamentalne dla rozwoju Miasta i Gminy. Co zrobią Radni, czas pokaże.

4. Szkoły i przedszkola

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkoły (klasy 1-3) oraz przedszkola w zakresie zajęć opiekuńczych pozostają do dyspozycji rodziców. Zainteresowanie nie jest wysokie.

5. Senior Wigor *

Dom Senior – Wigor wznowi działalność od dnia 08.06.2020

6. Świetlica środowiskowa *

Świetlica Środowiskowa w Kętach wznowi działalność od dnia 01.06.2020

7. Klub Integracji Społecznej wznowi działalność w dniu 26.05.2020 *

*W ZAKRESIE PKT 3, 4, 5, OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH STOSOWNYCH SŁUŻB. TERMINY OTWARCIA MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE NA SKUTEK DECYZJI UPRAWNIONYCH ORGANÓW

8. 5 G

Coraz głośniej robi się w Kraju o technologii 5G, otrzymałem w ostatnim czasie kilka zapytań, co Gmina zrobi, by rozwój technologii 5G powstrzymać. Odpowiadam: nic. Choć mam na ten temat swoje zdanie, często zgodne z zaniepokojonymi mieszkańcami, uchwalone przez Sejm prawo i idące w ślad za nim wyroki sądowe są jednoznaczne. Gmina nie ma w tym zakresie nic do gadania. Sami, jako Gmina Kęty już tego doświadczamy. Ponadto muszę przyznać, że docierające do mnie zdania mieszkańców są w tym zakresie podzielone. Narażając się więc jednej i drugiej stronie rodzącego się sporu odpowiem w tym zakresie otwarcie: jako burmistrz Gminy Kęty oficjalnych kroków w sprawie 5G, ani „za”, ani „przeciw” podejmować nie zamierzam.

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga organizacyjna. W związku z tym, że pod moimi postami często wywiązuje się długa wymiana zdań między pojedynczymi mieszkańcami, która większości czytających zupełnie nie interesuje i zaburza czytelność postu wprowadzam następujące rozwiązanie, do którego sam będę się stosował. Gdy użytkownik wrzuca swój komentarz, dopuszczam moją odpowiedź i komentarz autora ad vocem. Dalsze wymiany zdań, czy to między Wami czy też ze mną realizujmy w prywatnych wiadomościach, nie zaśmiecając dostępnej dla wszystkich tablicy.

Serdecznie pozdrawiam 🍀 

Krzysztof Jan Klęczar
Burmistrz Gminy Kęty

Opublikowano 25 maja 2020

Facebook