Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Raport Burmistrza Gminy Kęty na dzień 14 maja 2020 r.

Przekazujemy treść komunikatu opublikowanego w dniu 14 maja 2020 r. przez Krzysztofa Jana Klęczara, burmistrza Gminy Kęty:

Dzień dobry we czwartek. Jesteśmy po naradzie kierownictwa Urzędu. Odnosząc się do ostatnich informacji dotyczących kolejnych etapów znoszenia ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa odpowiadam na najczęściej zadawane pytania i informuję:

1. Premier zapowiedział możliwość uruchomienia zajęć opiekuńczo–wychowawczych w klasach 1-3 szkół podstawowych od dnia 25 maja. Gmina Kęty we wszystkich szkołach takie zajęcia uruchomi. Decyzja o posłaniu dziecka pozostaje w gestii rodziców. Brak jeszcze szczegółowych wytycznych, jak pod względem sanitarnym będzie to miało wyglądać, nie mogę więc poinformować Was precyzyjnie.

2. Od 18 maja uruchamiamy bezpośrednie prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Za organizację tych zajęć odpowiadają dyrektorzy placówek w porozumieniu z rodzicami.

3. Zapowiedziano przedłużenie do odwołania zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem do 8 roku życia. W materiałach prasowych można przeczytać, że ZUS zapowiada wnikliwe kontrole w tym zakresie.

4. Wydział komunikacji. Odbieram sporo uwag, dotyczących dostępności dla mieszkańców wydziału komunikacji. Kolejny raz informuję, że wydział ten zlokalizowany jest w budynku Urzędu na mocy porozumienia, nie podlega jednak burmistrzowi Gminy Kęty. Jest to jednostka Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i wszelkie uwagi dotyczące pracy tego wydziału musicie kierować do Starosty. Ja wpływu na czas, zakres i jakość pracy tej jednostki nie miałem i nie mam, nie mam również prawa wydawać jej pracownikom żadnych formalnych poleceń.

5. Świetlice. Tu trzeba być precyzyjnym, a słowa wypowiedziane przez Premiera nie są obecnie do końca spójne z obowiązującymi aktami prawnymi. Pisząc najprościej jak potrafię, sprawa wygląda tak: Świetlica Środowiskowa w Kętach niestety pozostaje zamknięta na mocy obowiązującej decyzji Wojewody Małopolskiego. Zamknięte pozostają również świetlice młodzieżowe w sołectwach oraz wszystkie świetlice szkolne.

6. OSiR i inne sale sportowe. Od 18 maja uruchamiamy halę sportową i sale w szkołach. Będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa narzucone przez Ministra Sportu, m.in. nie będą dostępne szatnie i prysznice. Zasady są rygorystyczne, ale inaczej otworzyć tych obiektów nie możemy. O szczegółach, w tym o ilości osób, jakie będą mogły na halach przebywać, poinformują administratorzy poszczególnych obiektów.

7. Wskazana w opublikowanej informacji lista obiektów, które możemy otworzyć nie obejmuje siłowni zewnętrznych. Nie mam więc niestety podstawy, by te obiekty otworzyć. Pozostają zamknięte.

8. Basen pozostaje zamknięty.

9. Zwiększa się ilość pasażerów, jaka może podróżować w autobusach komunikacji publicznej. Obecnie będzie to 30 % wszystkich dostępnych miejsc. Od 11 maja autobusy kursują już normalnie, z wyłączeniem kursów szkolnych.

10. Zwiększa się liczba osób, jakie mogą przebywać w Kościołach podczas nabożeństw. Szczegółów szukajcie w swoich Parafiach.

Pozdrawiam serdecznie 🍀

Krzysztof Jan Klęczar
Burmistrz Gminy Kęty

Opublikowano 14 maja 2020

Facebook