Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Przesłanie Bożego Grobu w Witkowicach

Zwyczaj budowania Grobu Pańskiego pochodzi z Palestyny. W Polsce przyjął się od XVI wieku. W centrum grobu umieszcza się Monstrancję z Najświętszym Sakramentem okrytą przezroczystym welonem symbolizującym całun, w który był owinięty Pan Jezus.

Nasza parafia również wpisuje się w tą długowieczną tradycję. Zbudowany w tym roku Grób Pański przez Panie: Barbarę Wróbel /projekt i wykonanie/, Marię Adamus, Ewelinę Gawędę i Panów: Andrzeja Gawędę, Józefa Ćwiertnię, Stanisława Kowalskiego, Pawła Radwana, Krystiana Piechę, nie tylko pozwolił nam wyobrazić sobie miejsce pochówku Pana Jezusa w Jerozolimie, ale przede wszystkim zadał nam konkretne pytania: Czym dla mnie są Boże Przykazania? Czy prawem, którym kieruję się w codziennym życiu? Czy tylko płytami kamiennymi nic nieznaczącymi, które mogę podeptać, zniszczyć.

Pójście drogą przykazań to zwrócenie swojej twarzy do Boga, celu naszej ziemskiej wędrówki. Niektórym wydaje się, że odrzucenie przykazań daje człowiekowi wolność – niestety prowadzi do zniewolenia. Dlatego trzeba sobie uzmysłowić, że przykazania Boże pomagają nam właściwie kształtować życie na ziemi, budować relacje międzyludzkie i z Bogiem, a przez to dążyć do wiecznego szczęścia.

Poszczególne przykazania Dekalogu pouczają nas szczegółowo, jak mamy kochać Boga i bliźniego. Na potrzebę przestrzegania przykazań – jako na warunek osiągnięcia zbawienia – wskazał Jezus młodzieńcowi, który zapytał Go: “Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” Odpowiedział mu: “Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”. Jezus wymienił mu przykazania dotyczące miłości bliźniego: “Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę”. W końcu Jezus streszcza te przykazania w sposób pozytywny: “Miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!” (Mt 19,16-19). Dlatego jeśli chcesz być człowiekiem wolnym – przestrzegaj Boże przykazania, nie odwracaj się od Boga,  lecz patrz Mu w twarz i wypełniaj Jego wolę z miłością!

Ks. Stanisław Lipowski

Opublikowano 25 kwietnia 2019

Facebook