Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Przełączanie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Na terenie województwa małopolskiego ruszył proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, czyli na numer 112.

Zmiany, które wprowadzane są w całym kraju, to kolejne usprawnienie systemu powiadamiania ratunkowego.

Od 27 kwietnia 2021 r. numer alarmowy 998 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale po jego wybraniu połączymy się nie z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej, a z operatorem numeru alarmowego CPR-u 112. I to właśnie operator zbierze wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia alarmowego, przekazując je w postaci elektronicznej formatki do dyżurnego PSP. Dyżurny na podstawie otrzymanych informacji podejmie decyzję o zadysponowaniu jednostek do działań.

Przekazanie informacji bezpośrednio do operatorów numeru alarmowego CPR pozwoli na jednoczesne poinformowanie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. To niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku zdarzeń masowych, np. dużych wypadków drogowych.

CPR działa jak swego rodzaju „filtr”: do służb trafiają tylko zgłoszenia wymagające ich interwencji. „Odsiewane” są zgłoszenia niezasadne, czyli fałszywe lub anulowane po rozłączeniu się zgłaszającego podczas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia. W Małopolsce stanowią one ponad 60 proc. wszystkich zgłoszeń. Przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 998 przez operatorów CPR-ów spowoduje odciążenie dyspozytorów służb ratunkowych. Dyspozytorzy Państwowej Straży Pożarnej będą otrzymywali z CPR-u tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub środowisko.

Wydział Zarządzania Kryzysowego UG Kęty

Opublikowano 26 kwietnia 2021

Facebook