Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Podziękowania sołtysa Witkowic za udział w Zebraniu Wiejskim

 

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję mieszkańcom Witkowic za udział i merytoryczną dyskusję na zebraniu wiejskim w dniu 19.01.2020 roku, dotyczącym podziału środków finansowych pochodzących ze sprzedaży terenu oraz zabudowy Kółka Rolniczego, a będących udziałami rolników. Dziękuję także Zarządowi Kółka Rolniczego za przybycie na zebranie i przestawienie swojego stanowiska.

W swoim wystąpieniu na początku zebrania Prezes Kółka Rolniczego Pani Beata Migdałek jednoznacznie odniosła się do podziału środków finansowych, twierdząc, cytuję: „To są nasze pieniądze
i żadna Wieś ani Sołtys nie mają prawa występować o przekazanie tej kwoty na inne cele”. Po przedstawieniu swojego stanowiska zarząd Kółka Rolniczego w składzie:

•    Beata Migdałek
•    Grażyna Migdałek
•    Marian Caboń
•    Wiesław Ptaszek

ostentacyjnie opuścili zebranie, dając do zrozumienia, że nie mają zamiaru odpowiadać na żadne pytania ani z kimkolwiek dyskutować na temat tej kwestii. Pomimo takiego splotu wydarzeń zebranie wiejskie odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zebrani uznali, że środki finansowe powinny być przekazane na remont dachu naszego kościoła. Decyzja zapadła przez głosowanie (1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące).

Szanowni Witkowianie, stanowisko Pani Prezes oraz zarządu dla mnie jako sołtysa jest nie do przyjęcia, ponieważ takie zachowanie jest wyraźnym przesłaniem, że ta grupa nie ma żadnego szacunku przede wszystkim do społeczności Witkowic, której, jeszcze raz podkreślam – nasi ojcowie i dziadowie składali pieniądze i to nie małe jak na tamten czas.

Pani Prezes Kółka Rolniczego przy każdej rozmowie ze mną uporczywie podkreśla, że prawnie my Witkowianie nic nie mamy do tych pieniędzy. Odpowiadam – prawnie, może nawet macie rację, ale nie wiem ile dla was są warte takie słowa, jak: honor, etyka i odpowiedzialność.

Na koniec informuję, że sprawę oddaję do prawnika. Jego koszty pokryję z własnych środków. Moim zdaniem majątek Kółka Rolniczego, na który na dzień dzisiejszy składają się:

1.    Ok. 60 000 PLN – środki ze sprzedaży
2.    Ok. 11 ha gruntów – dzierżawione przez Pana Kasperka (roczna dzierżawa ok. 11 000 PLN)
3.    Ok 50 ar gruntów – dzierżawione przez Pana Zacnego
4.    Ok 20 ha lasów

to majątek Witkowic, a nie domniemanych właścicieli Kółka Rolniczego.

Z poważaniem
Marian Zaręba
Sołtys Witkowic

Witkowice, 24 stycznia 2020 r.

Opublikowano 24 stycznia 2020

Facebook