Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich do sanktuarium w Rychwałdzie 2021

18 września członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu diecezji bielsko-żywieckiej udali się w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, aby zawierzyć siebie, swoich najbliższych oraz swoje „małe Ojczyzny” pod opiekę Pani Ziemi Żywieckiej. Wśród pielgrzymów nie zabrakło naszego KGW z Witkowic.

Wspólne spotkanie rozpoczęło się od Różańca Świętego, który prowadziły panie z Brzezinki. Eucharystii przewodniczył ks. prof. Tadeusz Borutka z UPJPII w Krakowie w koncelebrze z o. Józefem Madurą. Całość spotkanie zakończył piękny koncert pieśni maryjnych w wykonaniu zespołów śpiewaczych KGW z różnych stron naszej diecezji.

fot. Franciszkanie Rychwałd, Waldemar Pieczara

Opublikowano 20 września 2021

Facebook