Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pani Bożena Kubisiak dyrektorem szkoły w Witkowicach na kolejną kadencję

W dniach 21-22 czerwca przeprowadzone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów sześciu placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty. 29 czerwca 2021 r. nastąpiło uroczyste powierzenie stanowisk kandydatom wyłonionym w konkursach.

Akty powierzenia obowiązków dyrektora z rąk burmistrza Gminy Kęty Krzysztofa Jana Klęczara, w obecności wiceburmistrza Gminy Kęty Rafała Ficonia, skarbnik Gminy Kęty Grażyny Zątek, dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych Renaty Stachury, Beaty Walusiak z Wydziału Infrastruktury Społecznej UG Kęty, otrzymali:

– Pani Agata Kuder – Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach,

– Pan Dariusz Mędrzak – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Bielanach,

– Panu Grzegorz Żak – Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi,

– Pani Renata Łuszczek – Szkoła Podstawowa w Malcu,

– Pani Anna Kobielus – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Bulowicach,

– Pani Bożena Kubisiak – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Witkowicach.

Dla wszystkich ww. dyrektorów jest to kolejna kadencja na tym stanowisku.

– Niezwykle się cieszę, że w tym samym składzie będziemy mieli okazję kolejne lata pracować, cieszę się bardzo, że Państwo przystąpiliście do konkursu, że w dalszym ciągu w tym zespole, w tym składzie chcecie kontynuować swoją misję. Chciałbym również w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować Państwu za niezwykle trudny czas pracy w okresie pandemii. To jest coś, z czym zmierzyliśmy się jako samorząd i jako samodzielne jednostki samorządowe, takie jak szkoły, z czym nie mierzył się dotąd nikt przez ostatnie dziesięciolecia. Tego typu wydarzenie, jakim była, jakim jest pandemia koronawirusa udowodniło nam, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji może nie nagłego wybuchu, ale pojawienia się pewnego rodzaju zagrożenia, nowych okoliczności, samorząd i jego jednostki tak naprawdę zostają sami. To od nas zależy, jak sobie z tymi problemami poradzimy. Tak naprawdę zostaliście Państwo postawieni w sytuacji, w której w obliczu ogólnie panującego lęku i chaosu musieliście zorganizować edukację, opiekę nad dziećmi, zapanować nad emocjami swoimi, swoich pracowników, dzieci i rodziców. Mam pełną świadomość, ile Was to zdrowia kosztowało. Wiem, jak często były pretensje, wiem, jak często żale i frustracje, które absolutnie nie powinny być, kierowane były do Państwa i na was się skupiały. I powiem szczerze, że o ile różnie można oceniać, jak ten trudny egzamin zdały władze, tak na szczeblu rządowym jak i samorządowym, różnie można oceniać, jak ten egzamin zdała służba zdrowia, tak Państwo ten egzamin zdaliście śpiewająco i za to chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować.

A teraz, na koniec chciałbym jeszcze życzyć Państwu prawdziwego, wakacyjnego wypoczynku, zregenerowania sił i możliwości spędzenia czasu z bliskimi z dala od kłopotów i wspomnień trudnego minionego roku. Oby ten następny okazał się łaskawszy dla nas wszystkich – powiedział podczas spotkania Krzysztof Jan Klęczar.

źródło: Info Kęty

Opublikowano 30 czerwca 2021

Facebook