Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Oświadczenie Burmistrza w sprawie pomocy dla przedsiębiorców

Oświadczenie burmistrza Gminy Kęty Krzysztofa Jana Klęczara z dnia 16 kwietnia 2020 r.:

W związku z pojawiającymi się pytaniami oraz wnioskami, jakie wpływają do Urzędu Gminy, przedstawiam moje stanowisko w sprawie pomocy, jaka będzie udzielana przedsiębiorcom przez samorząd Gminy Kęty.

Część przedsiębiorców domaga się wprost, bym przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały, na mocy której wszyscy przedsiębiorcy (według grup) będą zwolnieni z podatku od nieruchomości za okres pandemii. Bez żadnych procedur. Bez warunków. Bez analiz. Wszyscy bez wyjątków.

Przyjęcie takiego rozwiązania stawia nas w sytuacji, w której wszystkich przedsiębiorców będziemy musieli potraktować dokładnie tak samo, a już stara prawda mówi, że sprawiedliwie, to nie zawsze znaczy po równo.

Mając to na uwadze stanowczo informuję, iż jako burmistrz nie przedłożę Radzie Miejskiej projektu przytoczonej na wstępie uchwały. Będziemy pomagać, ale nie bezkrytycznie i bezwarunkowo. Jeżeli Rząd stać na to, by pomóc wszystkim bez żadnych kryteriów i analiz, niech Rząd takiej pomocy udzieli. Samorządu na to po prostu nie stać. Nie widzę bowiem ustawy, która zwolni mnie, jako burmistrza, z kosztów wynikających z bieżącego funkcjonowania Gminy i regulowania należności i zobowiązań. Nie może być naszej zgody, na kolejne bezrefleksyjne pozbawienie nas dochodów, wobec stale rosnących kosztów bieżących.

Dla mnie, w każdym kryzysie obowiązuje jedna podstawowa zasada. Silniejszy pomaga słabszemu. Wybaczcie, ale to, co teraz napiszę nie będzie popularne. Kryzys to nie czas, by „kupować sobie” poparcie elit, kryzys to również nie czas, by podatkami „dobijać” przedsiębiorców, którzy ledwo „wiążą koniec z końcem”, ale kryzys to też nie czas, by bogaci – kosztem biedniejszych – stawali się jeszcze bogatsi.

Ja do tego ręki nie przyłożę, a postulując wprowadzenie sugerowanych przez Rząd rozwiązań, pozbawię się prawa do analizy realnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy, który zechce skorzystać z pomocy publicznej. Nie ma na to mojej zgody. Przed złożeniem przeze mnie podpisu, służby finansowe Urzędu mają prawo rzetelnie ocenić każdy wniosek o umorzenie, o odroczenie lub zwolnienie z podatku, a ja jako burmistrz zastrzegam sobie prawo do indywidualnych w tym zakresie decyzji, które gwarantuje mi ordynacja podatkowa. Dobrowolnie z tego prawa nie zrezygnuję. Szczególnie w sytuacji kryzysowej.

W tym miejscu zaznaczam, że podobnie jak w przypadku osób fizycznych, będę zwracał szczególną uwagę na to, jak dany przedsiębiorca w sytuacji kryzysowej potraktował swoich pracowników i kontrahentów. Nie wyobrażam sobie bowiem sytuacji, by ten, kto nie wykazał się solidarnością wobec własnych pracowników, wykorzystując ochoczo negatywne dla nich zapisy tarczy antykryzysowej, mógł liczyć na solidarność ze strony kierowanego przeze mnie lokalnego samorządu.

Reasumując, zwolnień „dla wszystkich bez żadnych warunków” w Gminie Kęty nie będzie. Podobnie jak darmowych maseczek. Nikt, kto znajdzie się w potrzebie nie pozostanie bez pomocy. Ale ta pomoc będzie celowa, przemyślana i adekwatna do zaistniałej sytuacji. Ten kryzys musimy przetrwać, a jego koszty ponieść solidarnie. Mam świadomość, że ta decyzja wszystkich nie zadowoli. Ale uważam, że tak właśnie postąpić należy.

 

Krzysztof Jan Klęczar, Burmistrz Gminy Kęty

 

Opublikowano 16 kwietnia 2020

Facebook